קורסים משלבי עשייה בעולם

מודל הפעולה של "קורסים משלבי עשייה" (Service Learning) מתקיים באופן נרחב במוסדות אקדמיים בעולם. להלן דוגמאות לקורסים משלבי עשייה באוניברסיטאות מובילות בהן פועלים מרכזי Service Learning.

 

הרווארד

 

קורס בבית הספר לבריאות הציבור: "לגשר על הפער"

 

בקורס זה לומדים הסטודנטים על בעיות בריאות של פליטים, אופן ניהול תיקים רפואיים וסנגור קהילתי במטרה לסייע לאוכלוסיית הפליטים. הפעילות של הסטודנטים כוללת מפגש עם משפחות פליטים ומהגרים בשותפות עם המרכז לבריאות הקהילה, הסטודנטים נפגשים עם המשפחות ומספקים מענה חברתי, תרבותי בריאותי/סיוע רפואי. הקורס כולל מפגשים עם מנהיגי הקהילה כדי לדון ביחסי הגומלין שלהם עם משפחות, בהצלחות ובאתגרים.

 

קורסים במדעי החברה:

 

"מתרגלים דמוקרטיה"

בארה"ב ישנה מגמת ירידה בהשתתפות הפוליטית, והפערים החברתיים והאי שוויון מתרחבים. המרכיב האקדמי של הקורס עוסק בסוציולוגיה פוליטית ובפסיכולוגיה חברתית. הסטודנטים לומדים על המאבק של דמוקרטיות לחזק את השתתפות האזרחים ומתנסים בכך בעצמם בפרויקטים של פיתוח מנהיגות ובניית קהילה.

 

חוויית ההגירה הסינית בארה"ב

אזור הצ'יינהטאון של בוסטון משמש כמקרה מבחן לבחינת חוויותיהם של מהגרים סינים בארצות הברית מ - 1880 ועד היום. הקורס עוסק בפרספקטיבות היסטוריות, אנתרופולוגיות וסוציולוגיות כדי לבחון נושאים מרכזיים הקשורים לפיתוח חברתי וכלכלי של קהילות מהגרים סינים לאורך המאות ה -20 ו -21. הסטודנטים המשתתפים בקורס משתלבים במקביל בתוכנית קהילתית של הרווארד בצ'יינה טאון של בוסטון. התכנית כוללת דיונים עם אנשי מקצוע המלווים את הסטודנטים בתכנית הקהילתית.

 

 

MIT

 

אנרגיה, סביבה וחברה לקידום קמפוס ירוק

בקורס זה הסטודנטים לומדים על המרכיבים המרכזיים של מערכות אנרגיה כאשר הלמידה מכינה אותם לעריכת מחקרים במספר קמפוסים. הסטודנטים מעורבים באיסוף נתונים, ניתוח, מסקנות והצגת ממצאים. באחד הפרויקטים שהתקיימו במסגרת הקורס שלושה צוותי סטודנטים ניתחו כיצד יכולה  MIT  לחסוך חיסכון כספי ואנרגטי על ידי התקנת טורבינות רוח במקומות שונים ברחבי הקמפוס וע"י בנייה ירוקה בקמפוס.

 

קהילות בעולם השלישי

בקורס זה הסטודנטים לומדים על קהילות בעולם השלישי, האתגרים הטכניים אתן הן מתמודדות וטכנולוגיות לפיתוח קהילות. הפעילות המעשית של הסטודנטים מתמקדת במגוון אתגרים עיצוביים כמו לדוגמה פיתוח אופניים המתאימים לקטועי גפיים ותכנית חדשנית לעידוד חולי שחפת לדבוק במשטר הטיפול הקפדני.

 

 

אוניברסיטת ברקלי

 

קורס בהנדסה אזרחית

הסטודנטים לומדים את התיאוריה של הנדסת תחבורה, וכלים לשיתוף של הקהילה למציאת פתרונות לבעיות תחבורתיות. הסטודנטים משתפים פעולה עם גורמים קהילתיים לפיתוח מודלים יותר בטיחותיים של זרימת תחבורה, שלוקחים בחשבון מרכזים קהילתיים ובתי ספר.

 

קורס במדעי המחשב

הסטודנטים לומדים עקרונות וטכניקות לפיתוח תוכנות שנותנות מענה לצרכים קהילתיים. הסטודנטים עובדים עם ארגונים ללא כוונות רווח ומפיקים עבורם תוכנות הנותנות מענה לצרכים ארגוניים כמו ניהול כספים, משאבים, מתנדבים ועוד.

 

קורס במדעי המדינה

הסטודנטים לומדים על תיאוריות קונפליקט ופתרון משברים דרך פשרה, שיתוף פעולה ותהליכי גישור קהילתיים. הסטודנטים משתלבים במרכז גישור קהילתי ומסייעים ליועצים בפתרון קונפליקטים.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive