אופן בחירת הקורסים

 

קורסים משלבי עשייה ישתלבו בתכניות הלימודים במסגרת הפקולטה ו/או תכנית העשרה כלל אוניברסיטאית. אנשי סגל מוזמנים להציע קורסי העשרה כלליים הפתוחים בפני סטודנטים מכלל הקמפוס וכן קורסים דיסציפלינריים, שההשתתפות בהם תהיה מוגבלת לתכניות לימודים רלוונטיות. יושם דגש על פיתוח קורסים בינתחומיים וקורסים המהווים בסיס לפתוח ידע חדש, כל הידע שייצבר במסגרת קורסים אלו יונגש לקהילה ולארגוני החברה אזרחית.

 

ההשתתפות בקורסים משלבי עשייה תזכה את הסטודנטים בנ"ז ובציון. ההשתתפות תותנה בעמידה בדרישות קדם אקדמיות ומעשיות ובהתאמה לפעילויות החברתיות המוצעות.

 

פיתוח הקורסים והפעלתם דורשים ידע אקדמי ומקצועי. ההנחיה אקדמית של הקורס תוכר כחלק ממחויבות ההוראה של אנשי הסגל האקדמי המעוניינים להוביל את הקורס, ולכל איש סגל יצוות מנחה מקצועי שיפתח את הפעילות החברתית של הסטודנטים וילווה אותם במהלך הפעילות ויהיה אחראי על החיבור בין המרכיב האקדמי למרכיב היישומי.

 

היחידה למעורבות חברתית בדקאנט הסטודנטים תלווה את אנשי הסגל האקדמי בתהליך פיתוח הקורס, התאמת הפעילות החברתית לתכנים התיאורטיים, איתור השותפים הקהילתיים, אופן הפעלת הקורס, תכנון התקציב ומערך ההערכה.  גם המנחים המקצועיים ילוו על ידי צוות היחידה למעורבות חברתית בדקאנט ויקבלו סיוע בכל הנוגע לפיתוח הקורס ולהפעלתו ברמת הקהילה ובמעורבות הסטודנטים. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive