שם הקורספקולטה/ביה"סלמי זה מתאים?מרצה נושא הקורססוג פעילות חברתיתיום לימודיםימי פעילות חברתיתדרישות קדם
דלתות מסתובבות: שאלות של מוסר וצדק חלוקתימתחברים+התכנית הרב-תחומית למדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; החוג לחינוך; החוג לניהול; עבודה סוציאלית; הפקולטה למשפטים; רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; התכנית ללימודי מגדר; ביה"ס להנדסה מכניתד"ר יקותיאל שוהם
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • תאום גמיש
מי מפחד ממחלות נפש?רפואהסטודנטים בפקולטה לרפואה; ביה"ס לרפואה; ביה"ס לרפואת שיניים; מדעי הרפואה - באישור החוג , מקצועות הבריאות - באישור החוג; בריאות הציבור - באישור החוג; סטודנטים בחוג לפסיכולוגיה - שנה ג' בלבד באישור החוג ועל בסיס מקום פנויד"ר דורית רדליך עמירב
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • א'
 • תאום גמיש

השתתפות במפגש אוריינטציה ב-zoom

מניעים.ות שינוי? יזמים חברתיים בישראל - סמסטר ב'מתחברים +ניהול; חטיבת היזמות - מדעי הרוח ומדעי החברה; רפואה; רפו"ש; משפטים - חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; חינוך; עבודה סוציאלית; מדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; לימודי מגדר; הנדסה מכנית; החוג ללשון עברית; מקראד"ר רוית תלמי כהן
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
אורח חיים בריא במאה ה-21מתחברים +הפקולטה למדעי החיים; הפקולטה למשפטים - חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; החוג לעבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; גיאוגרפיה; הנדסה מכנית; מקרא; פילוסופיה יהודית ותלמוד; חטיבת היזמות - מדעי הרוח והחברהד"ר רונית יעקובוביץ'
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • ד'
 • תאום גמיש
סביבה וקיימות: הדור הבאמתחברים +הפקולטה למדעי החיים; החוג לגיאוגרפיה; חינוך; רפואה; רפואת שיניים; הנדסה מכנית; פסיכולוגיה; ניהול; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; מדעי החברה – חטיבת העשרה; משפטים – חטיבת העשרה; החוג למקרא; החוג לפילוסופיה יהודית ותלמודפרופ' אביגדור אבלסון
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
תכן הנדסי: מבוא ושיטות - להנדסה ביו רפואית (סמס' ב')הנדסההנדסה ביו-רפואיתפרופ' רן גלעד-בכרך
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ה'
 • תאום גמיש
 • תכנות 0509.1821
 • סטטיסטיקה 0555.2240
 • הסתברות 0555.1140
ננו לוויינים – בין חינוך למדעים למהפכת החלל הנדסהתלמידי הנדסה (מכלל בתי הספר והמחלקות) בשנים ג'-ד', בעלי ממוצע 85 ומעלה ותלמידי גיאופיזיקה משנה ב' ומעלה.פרופ' חיים סוכובסקי, פרופ' קולין פרייס
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ב'
 • ו'

תלמידי שנה ג' ו-ד' מהפקולטה להנדסה בעלי ממוצע של 85 ומעלה (תישקל מועמדותם של סטודנטים בעלי ממוצע נמוך מ-85 שמעוניינים להשתתף בקורס, באישור ראש המגמה).

תלמידי שנה ב' ומעלה בגיאופיזיקה (בעלי בגרות 5 יח"ל בפיזיקה)

בעלי אוריינטציה חברתית, יכולת הדרכה ואהבה לבני נוער. 

עמידה במפגש היכרות והתאמה

מגלים את היםמדעי החיים / זואולוגיהמדעי החייםפרופ' נועה שנקר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • ב'
 • ו'

דרישות הקדם הם השתתפות בקורס זואולוגיה ובסדנת התאמה שתתקיים לפני פתיחת סמסטר ב'. עדיפות תינתן לבוגרי הקורס 'חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים ' ו'ביולוגיה ימית'.

בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראללא פעיל בתשפ"גרפואה; רפואת שיניים; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; החוג לחינוך; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה; התכנית ללימודי מגדר; ביה"ס להנדסה מכנית; הפקולטה למשפטים (בהיקף 2 ש"ס)ד"ר שרה זלצברג
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • ד'
 • תאום גמיש
האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהמתחברים + חטיבת היזמות - מדעי הרוח ומדעי החברה; רפואה; רפו"ש; פסיכולוגיה; הנדסה מכנית; משפטים - העשרה+אשכול משפט וטכנולוגיה; מדעי החברה - חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; התכנית הרב-תחומית באמנויות; החוג לחינוך; ניהול; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, גיאוגרפיהד"ר רונית פוריאן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש

משימת היערכות לקראת פתיחת הקורס, בנושא הקשר בין החלטות טכניות-אופרטיביות לכאורה לבין השלכות חברתית וסביבתיות

לוגיסטיקה הומניטריתהפקולטה להנדסה/ המחלקה להנדסת תעשייה וניהולהמגמה להנדסת תעשייה וניהול; החוג לניהולפרופ' מיכל צור
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ב'
 • תאום גמיש

היכרות בסיסית עם מודלים בחקר ביצועים

מבוא להנדסת סביבההנדסה/הנדסה מכנית והנדסת תעשייה וניהולהנדסה מכנית; משלבי הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ, הנדסת תעשייה וניהולפרופ' הדס ממן (שטינדל)
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ב'
 • תאום גמיש
מניעים.ות שינוי? יזמים חברתיים בישראל - סמסטר א'מתחברים +ניהול; חטיבת היזמות - מדעי הרוח ומדעי החברה; רפואה; רפו"ש; משפטים - חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; חינוך; עבודה סוציאלית; מדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; לימודי מגדר; הנדסה מכנית; החוג ללשון עברית; מקראד"ר רוית תלמי כהן
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווהמתחברים +התכנית ללימודי מגדר; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פסיכולוגיה; החוג לחינוך; רפואה; רפואת שיניים; עבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה, התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, משפטים – חטיבת העשרה; הנדסה מכנית; התכנית הרב-תחומית באמנויות; החוג למקראד"ר עופר נורדהיימר נור
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • אלימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • תאום גמיש
ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיותמתחברים +התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; עבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; הפקולטה למדעי החיים; רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים - חטיבת העשרה; התכנית ללימודי מגדר; ביה"ס להנדסה מכנית; פילוסופיה יהודית ותלמוד; החוג למקראד"ר טל קוגמן
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • אלימות
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש

סטודנטים בשנה ב' ומעלה

קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות: מתיאוריה ליישום בשטחרפואה/ בריאות הציבורסטודנטים לתואר שני בבית הספר לבריאות הציבורד"ר רחלי וולף מירון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש

ראיון טלפוני לאחר הרישום

واحد (וואחד) על אחד – חוויות חיים אחרותהפקולטה למדעי החברה לימודי נשים ומגדר, לימודי הערבית והאסלאם, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, חינוך, מדעי המדינה, לימודי עבודה, פסיכולוגיה, תקשורת, משפטיםד"ר סמדר שרון, מיסלון דלאשה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • גזענות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש
בית ושייכות בעולם גלובלי: מתיאוריה לעשייה חברתיתלא פעיל בתשפ"גהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; ביה"ס לעבודה סוציאלית; מדעי החברה - חטיבת העשרה; רפואה; רפואת שיניים; משפטים - חטיבת העשרה; הנדסה מכנית; החוג למקראד"ר דלית בלוך
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • א'
 • תאום גמיש
קליניקה עסקית: ייעוץ לעסקים קטנים ובינונייםניהולתלמידי שנה ג' בפקולטה לניהול, משפטים, פכ"מד"ר יאיר פרידמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש

יתקבלו סטודנטים שנה ג' עם ממוצע משוקלל 80 לפחות בקורסי החובה ובכפוף למיון.

תכן הנדסי: מבוא ושיטותהנדסה הנדסה מכנית; הנדסה תעשייה וניהולפרופ' יורם רייך
 • סביבה וקיימות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
 1. אלגברה לינארית 0509-1824 – מרחבים וקטוריים, ערכים עצמיים
 2. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב' 0509-1847 – חשבון דיפרנציאלי במספר משתנים כולל כופלי לגרנג'
 3. Matlab ברמה בסיסית - ניתן ללמוד עצמאית

(בקשות מיוחדות לגבי דרישות קדם ניתן להפנות מרצה הקורס)

רפואת קצה - היבטים רפואיים ופסיכו-סוציאליים בטיפול באוכלוסיות קצה בישראלרפואה רפואה שנה א'ד"ר דורון עמוסי, ד"ר ניר מילר
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • ג'
 • תאום גמיש
פיתוח טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות - תכנית חקר ומעורבות חברתיתהפקולטה להנדסה – פרויקט גמר שנה ד פרויקט גמר לתלמידי: הנדסה ביו רפואית, הנדסה מכנית, הנדסת חשמל וסמינר מחקרי לסטודנטים/ות לפיזיותרפיהפרופ' יורם רייך, ד"ר ג'ייסון פרידמן, נילי ויסברג, יעקב פיינגלרנט, שיר בהירי, אורן בוך
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ד'
 • תאום גמיש
תיאטרון, חברה, קהילההפקולטה לאמנויות, החוג לאומנות התאטרוןסטודנטים בחוג לאמנות התיאטרוןד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • א'
היבטים פסיכולוגיים של אי שוויון חברתי: מהמעבדה ל"עולם האמיתי"מדעי החברה / פסיכולוגיהפסיכולוגיה - שנה ג' בלבדפרופ' נורית שנבל
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • אלימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • ד'
 • תאום גמיש
תכן הנדסי: מבוא ושיטות - להנדסה ביו רפואית (סמס' א')הנדסההנדסה ביו-רפואיתדני משה ברקו, מלווה אקדמי: פרופ' רן גלעד-בכרך
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ה'
 • תאום גמיש
 • תכנות 0509.1821
 • סטטיסטיקה 0555.2240
 • הסתברות 0555.1140
העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במרחב האורבנימתחברים +רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; החוג לניהול; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה; ביה"ס להנדסה מכנית; החוג לגיאוגרפיה; התכנית הרב תחומית באמנויותד"ר תמר (תמי) גיטליץ
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • קשישים וניצולי שואה
 • רב שיח ודיאלוג
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
The Ultraorthodox in Israeli Society: Differentiation vs. IntegrationTAU InternationalTAU Internationalד"ר סימה זלצברג בלאק
 • דמוקרטיה
 • רב שיח ודיאלוג
 • חונכות וליווי
 • ב'
אח גדול, אחים קטנים: מידע אישי בעידן של נתוני עתק?מדעי החברה/ החוג לתקשורתתקשורת; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח - הקבץ תרבות דיגיטליתד"ר אשורי צבן תמר
 • דמוקרטיה
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש
פרויקט תיאטרון בקהילההפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרוןסטודנטים בחוג לאמנות התיאטרוןד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ב'
 • ב'
מעורבות אזרחית – ידע, עמדה והשפעהלא פעיל בתשפ"גרפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים: תואר שני מסלול עיוני - קורסי בחירה, תואר ראשון - חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; התכנית הרב-תחומית באמנויות; החוג לחינוך; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס להנדסה מכניתד"ר ירון כהן צמח
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • תאום גמיש
אלימות נגד נשים במשפחה – אקטיביזם בשטח לא פעיל בתשפ"גמדעי החברה/ עבודה סוציאלית, מגדר, משפטים, חינוך ; חינוך, עבודה סוציאלית – שנה ג'; משפטים – שנים ג', ד'; מגדר – שנה ג' ותואר שני.ד"ר דניאלה שבאר-שפירא - ביה"ס לעבודה סוציאלית, פרופ' דפנה הקר - החוג למגדר והפקולטה למשפטים, ד"ר גילי עופר-ביאלר - הפקולטה לרפואה
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • אלימות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • תאום גמיש

השתתפות מקבילה בקורס אלימות נגד נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסציפלינרית (מספר קורס 1110375201) המתקיים ביום ד בין 16:00-18:00  ומשקלו 2 ש"ס.

הוראת מדעי המחשב בקהילהמדעים מדויקים / מדעי המחשבסטודנטים למדעי המחשב שנים ב'-ד'פרופ' עמירם יהודאי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'

מבוא מורחב למדעי המחשב.
 

                

התנהגות פוליטית בישראלמדעי החברה / מדע המדינה, ממשל ויחב"למדע המדינה, ממשל ויחב"לד"ר רונן מנדלקרן
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
 • תאום גמיש
מעגלים - פרויקט מעורבות חברתית בחוג לריפוי בעיסוקרפואה / ריפוי בעיסוקשנה א' בריפוי בעיסוקגב' עינת אולינקי
 • הדרה חברתית
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
מעבדה עם הפנים לקהילה: ביו-רפואההנדסה / הנדסה ביו-רפואיתשנה ב' במחלקה להנדסה ביו-רפואיתד"ר נועם בן אליעזר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה

הפעילות המעשית דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לילדים (בית ספר יסודי) .

כלכלה פוליטיתהפקולטה למדעי החברה/מדע המדינהמדע המדינה, קורס חובהד"ר טל שדה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • ד'
 • תאום גמיש
מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיותמדעי החיים; פקולטות אחרות - מותנה בראיון אישיתלמידי מדעי החיים, אך אפשרי גם לתלמידים מפקולטות אחרות לאחר ראיון עם צוות הקורס.פרופ' נגה קורנפלד שור
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • ד'
 • תאום גמיש
שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים: כיצד לרתום חשיבה שיווקית לטובת הציבורמדעי החברה/ תקשורתהחוג לתקשורת ; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהפרופ' נורית גוטמן
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ג'
ארכאולוגיה בקהילה: בעקבות מלאכות מסורתיותלא פעיל בתשפ"גמדעי הרוח/ ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדוםד"ר עידו קוך
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ג'
 • תאום גמיש
UX - סדנה יישומית - ממחקר למוצרהחוג לתקשורתהחוג לתקשורתד"ר גילוץ שלומית
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • פיתוח וחדשנות
 • ג'
 • תאום גמיש
שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית?לא פעיל בתשפ"גבית הספר לרפואה, רפואת שיניים, בית הספר להנדסה מכנית, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, בית הספר לעבודה סוציאלית, תכנית אופקים, התכנית ללימודי מגדר, התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, בית הספר לחינוך; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרהד"ר עודד מקדוסי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'

הפעילות המעשית דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לבני נוער.

פרויקט מיוחד בהנדסה מכנית המקדם מטרות חברתיות/סביבתיותהנדסה/ הנדסה מכניתהנדסה מכניתסגל בית הספר להנדסה מכנית
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • תאום גמיש
 • תאום גמיש

פתוח בפני: תלמידים בשנים ב-ד בביה"ס להנדסה מכנית המעוניינים לפתח פרויקט או להשתתף בפרויקט הנדסי - יישומי קיים המקדם מטרות חברתיות ו.או סביבתיות. סטודנטים יכולים להשתתף בפרויקט אחד בלבד במהלך התואר. 

מעבדות פיזיקה - עם הפנים לקהילהלא פעיל בתשפ"גשנה ג' בתואר הראשון בפיזיקהפרופ' סוכובסקי חיים
 • כתיבה ומידע
 • תאום גמיש
המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח פתרונות לאתגרי הקיימותלא פעיל בתשפ"גמדעי החברה - חטיבת העשרה, פסיכולוגיה, ניהול, הפקולטה למדעי החיים.ד"ר ורד בלאס
 • סביבה וקיימות
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
התכנית לכלכלנים חברתייםפכ"מ; מחוגים אחרים - מסיימי מיקרו ומקרו כלכלה בכפוף לאישורסטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ. תלמידים מחוגים אחרים שלמדו קורסי מקרו ומיקרו כלכלה בכפוף לאישור החוג. גב' ים מעיין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ד'
 • תאום גמיש

התוכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ בשנים ב' וג'. סטודנטים בחוג לכלכלה במסלול דו-חוגי בכפוף לאישור החוג ובמדיניות ציבורית לתואר שני בכפוף לאישור החוג.
על הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ועניין בנושאים חברתיים-כלכליים וכן שאיפה לפתח קריירה משמעותית שתשפיע על צביונה של החברה בישראל.

 

 

תפיסות לאומיות של זהות בספרות המקראלא פעיל בתשפ"גמקרא, סוציולוגיהפרופ' דלית רום שילוני / ד"ר אנסטסיה גורודזייסקי
 • אזרחות
 • גזענות
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • תאום גמיש
למה יש רק מארי קירי אחת? פילוסופיה, פמיניזם ומדעלא פעיל בתשפ"גהתוכנית ללימודי נשים ומגדר; פילוסופיהגב' מאיה רומן (ליווי אקדמי: פרופ' יוסי שוורץ)
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • ג'
 • תאום גמיש
אי שוויון כלכלי וחברתי בישראללא פעיל בתשפ"גמדעי החברה; לימודי עבודהד"ר סאמי מיעארי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
זכויות אדםלא פעיל בתשפ"גסטודנטים למשפטיםעו"ד הישאם שביטה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש
עיצוב בחמישה קולות - איך מתכננים מרחב בצוות רב-מקצועילא פעיל בתשפ"גאדריכלות; התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה, ריפוי בעיסוק, הנדסה מכנית ועבודה סוציאליתעודד במבי פרידמן, פרופ' יורם רייך, פרופ' נאוה רצון, אדריכל מוריס שפירו (לפי סדר א"ב)
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
תיכון ועיצוב תהליכי חדשנות - תיאוריה והתנסותלא פעיל בתשפ"גהפקולטה לניהול / MBA עם התמחות בניהול טכנולוגיהפרופ' יורם רייך
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • ו'
 • תאום גמיש
אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית - סמסטר א'לא פעיל בתשפ"גהפקולטה למדעי החיים; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; התכנית ללימודי מגדרד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
קולות הכרך: הקשבה והתערבות באזורי שוליים עירונייםלא פעיל בתשפ"גאמנויות / אדריכלותד"ר טליה מרגלית
 • הדרה חברתית
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
היסטוריה קווירית וטרנסג'נדריתלא פעיל בתשפ"גמדעי הרוח / היסטוריה כללית; היסטוריה של עם ישראל; היסטוריה של המזרח התיכון; החוג ללימודי מזרח אסיה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; ניתן לבקש הכרה כקורס בחירה גם מחוגים נוספיםפרופ' איריס רחמימוב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ד'
 • תאום גמיש
יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטותלא פעיל בתשפ"גהתכנית הרב-תחומית באמנויות; לימודי נשים ומגדר; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; מדעי החברה - חטיבת העשרה; משפטים - העשרה; קולנוע; רפואה; פסיכולוגיה; מידיניות ציבוריתד"ר ורד בלאס, ד"ר רם פישמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
סמינר המעבדה לסטטיסטיקהלא פעיל בתשפ"גתואר שני - סטודנטים לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ; מדעים מדויקים/ בית הספר למדעי המתמטיקה/ החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים פרופ' דניאל יקותיאל
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
 • ג'
 • תאום גמיש
במרחק נגיעה. סדנה להנגשת אמנות אסלאמית לעיווריםלא פעיל בתשפ"גכל החוגים ובתי הספר בפקולטה לאמנות ; החוג ללימודי ערבית ואסלאםד"ר קרן צדפי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • פיתוח וחדשנות
 • ה'
 • תאום גמיש
הקליניקה לשינוי מדיניות חברתיתמדעי החברה / בית הספר לעבודה סוציאליתבית הספר לעבודה סוציאליתד"ר ליה לוין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • א'-ה'
Applied Anthropology in the Reality of Immigration and Aliyaלא פעיל בתשפ"גTAU Internationalד"ר בלה קובנר
 • ב'
 • ד'
 • תאום גמיש
תיאטרון ככלי לשינוי חברתילא פעיל בתשפ"גסטודנטים בחוג לאמנות התיאטרוןד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ה'
ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובליתלא פעיל בתשפ"גמדעי הרוח – חינוך; התכנית ללימודי אפריקה; התכנית ללימודי מגדר; מדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; רפואה; רפואת שיניים; עבודה סוציאלית; משפטים – חטיבת העשרה; הנדסה מכנית; פסיכולוגיה. ד"ר רוית תלמי כהן
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שירותים וסיוע
 • א'
 • תאום גמיש
אתיקה סביבתית ומעורבות חברתיתלא פעיל בתשפ"גהפקולטה למדעי החיים; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; התכנית ללימודי מגדרד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
חיסונים - כורח המציאותלא פעיל בתשפ"גמדעי החיים / ביולוגיה - שנה ג'פרופ' ג'וני גרשוני
 • שקיפות
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • ה'
 • תאום גמיש

קורס וירולוגיה ואימונולוגיה

פיזיותרפיה חברתית: בשירות קשישים החיים בעוני (סמינריון מחקרי משלב עשייה חברתית)לא פעיל בתשפ"גפיזיותרפיה שנה ד'גב' מירב בר יואב
 • הדרה חברתית
 • קשישים וניצולי שואה
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
 • תאום גמיש
מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתיתניהולניהול, תואר שניג'קי גורן רוזנבלום
 • צדק חברתי וכלכלי
 • חברה אזרחית
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • ב'
 • תאום גמיש

ניהול השיווק ויסודות האסטרטגיה בציון ממוצע משוקלל 78;  עקרונות הייעוץ העסקי   (למי שמעוניין בחלק השני הישומי.)

ביואתיקה בעידן הקורונהלא פעיל בתשפ"גפסיכולוגיה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; עבודה סוציאלית; מגדרד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • א'
 • תאום גמיש
מנפצי המיתוסים: התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז׳אנרים בידורייםלא פעיל בתשפ"גהחוג לתקשורתפרופ׳ שירה דביר-גבירצמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • שקיפות
 • כתיבה ומידע
 • ה'
 • תאום גמיש
כלכלה משתפתלא פעיל בתשפ"גמשפטים תואר שניד"ר יעקב (קובי) קסטיאל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ג'
 • תאום גמיש
הנדסה מסקראטצ' - Engineering from Scratchלא פעיל בתשפ"גהנדסה/ הנדסת תעשייה וניהולרפאל שוכהנדלר, מלווה אקדמי: ד"ר גורן גורדון
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • א'
 • ו'

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית יתקיים מפגש הכרות והתאמה.

הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתיאומנויות/תולדות האומנות - תכנית המצטייניםסטודנטים בתכנית המצטיינים בחוג לתולדות האמנות ד"ר רונה סלע
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
מדיניות דיור - סמינר יישומילא פעיל בתשפ"גהתכנית למדיניות ציבוריתד"ר חננאל רוית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • שירותים וסיוע
 • ה'
 • תאום גמיש
סמינר ארטיביזם: משחקים שינוי חברתי לא פעיל בתשפ"גהפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרוןד"ר חן אלון
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ה'
 • תאום גמיש
אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראללא פעיל בתשפ"גלימודי אפריקה, סוציולוגיהד"ר רוית תלמי כהן
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • א'
 • תאום גמיש
הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי חייםמשפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה)תלמידי משפטים שנים ב'-ג'פרופ' איסי רוזן צבי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

 

הקליניקה לתובענות ייצוגיותמשפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה)תלמידי משפטים שנים ב'-ג'פרופ' אלון קלמנט
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

תנאי חובה לתלמידי הקליניקה – השתתפות בשלושה ימי הכשרה לפני תחילת סמסטר א'

 

 

הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנהמשפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה)תלמידי משפטים שנים ב'-ג'פרופ' ז'וזה ברונר ופרופ' דפנה הקר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • קשישים וניצולי שואה
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

הקליניקה לזכויות פליטיםמשפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה)תלמידי משפטים שנים ב'-ג'ד"ר ליבנת יובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילימשפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה)תלמידי משפטים שנים ב'-ג'ד"ר שי ווזנר וד"ר אלקנה לייסט
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

קורס דיני עונשין, לימוד במקביל: דיון פלילי, דיני ראיות.

 

הקליניקה לזכויות אדםמשפטים (קליניקה, הרשמה בפקולטה)תלמידי משפטים שנים ב'-ג'פרופ' אייל גרוס
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

הקליניקה לזכויות עובדיםמשפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה)תלמידי משפטים שנים ב'-ג'ד"ר הילה שמיר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

​לימוד במקביל: קורס דיני עבודה.

 

תיאטרון בלמידה משותפת: חלום ליל קיץלא פעיל בתשפ"גאמנויות/ תיאטרון ד"ר שרון אהרונסון להבי
 • קשישים וניצולי שואה
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • ד'

תיאטרון סטודנטים שנה ב'

קולות הכרךלא פעיל בתשפ"גאמנויות / מוסיקהד"ר עופר גזית
 • הדרה חברתית
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • שיווק חברתי
 • א'
 • תאום גמיש
אוניברסיטה בעם הקורס ניתן במסגרת החטיבה השלישית (קורסי בחירה לתלמידי תואר ראשון)הגב' קרין שטרן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • פעילות
 • א'
 • א'-ה'
התכנית לדיור, קהילה ומשפטלא פעיל בתשפ"גמוכר כחובות כלים שלובים, קורס מערבי (חינוך) פרופ' נטע זיו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

דרךלא פעיל בתשפ"ג פרופ' גליה פת-שמיר
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
מסלולי התחדשות עירוניתלא פעיל בתשפ"גפרופ' טלי חתוקה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ג'
 • תאום גמיש

שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם. 

תכנון עם קהילות: עבר, הווה, עתידלא פעיל בתשפ"גפרופ' טובי פנסטר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
בית משיר: מוזיקה, משפחה ופעולה חברתיתלא פעיל בתשפ"גתואר שני (פתוח לתואר ראשון באישור מרצה)
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • תאום גמיש
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ובתקציביםלא פעיל בתשפ"גד"ר יעל חסון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
דרום ת"א כמרחב של חיים ביחדלא פעיל בתשפ"געו"ד ד"ר ערן צין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
חדשנות חברתית-פיננסית-עסקיתלא פעיל בתשפ"גהחל משנה ב' תואר ראשון בניהול וכן לסטודנטים שנה ב בחוגים לרפואה, משפטים, מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה והנדסהד"ר יפעת ראובני
 • צדק חברתי וכלכלי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
פרויקט נובה: יעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתייםלא פעיל בתשפ"גד"ר ענבל אבו
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
 • שיווק חברתי
לשנות עולםלא פעיל בתשפ"גסטודנטים לרפואה בשנה א' ללימודים.ד"ר רותי מרגלית (פרופסור חבר אורח), עוזר הוראה: B.S.c חן רביב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
זכויות אדם ואנשים עם מוגבלות - היבטים ביקורתייםלא פעיל בתשפ"גמשפטים שנים ג' וד'פרופ' נטע זיו
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • חונכות וליווי
היבטים חברתיים של עוני ואי שוויוןלא פעיל בתשפ"גפרופ' חיה שטייר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
יזמות לשינוי חברתי לא פעיל בתשפ"גמר ארז רואימי
 • צעירים ומנהיגות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקהלא פעיל בתשפ"גד"ר כהן ינרוג'ק חי איתן
 • חברה אזרחית
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
מים וסביבהלא פעיל בתשפ"גפרופ' דרור אבישר
 • סביבה וקיימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת לא פעיל בתשפ"גפרופ' סיגל אלון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנשים העובדים בהםלא פעיל בתשפ"גד"ר עתליה תובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
פרויקט תיעודי חברתילא פעיל בתשפ"גמר טאוזינגר אמיר
 • תאום גמיש
נושאים נבחרים באקלים - סמינריוןלא פעיל בתשפ"גפרופ' סערוני הדסה
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • ב'
 • תאום גמיש

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

גזענות והמאבק בה: מתיאוריה למעשהלא פעיל בתשפ"גרפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנועמר שרף חסאן
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
נתיבים לרפואה לא פעיל בתשפ"גרפואה ותלמידי המדרשהפרופ' אילן צרפתי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
סמינר קידום בריאותלא פעיל בתשפ"גפיזיותרפיה שנה ד'גב' נגה גל
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • שירותים וסיוע
המחקר והביקורת הוידאוגרפייםלא פעיל בתשפ"גבית הספר לקולנוע ולטלוויזיהמר אריאל אבישר
 • תאום גמיש
עבודה ורווחה במאה ה- 21לא פעיל בתשפ"גד"ר לילך לוריא
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • התמחות והתנסות

דיני עבודה, מבוא ליחסי עבודה.

הגישה הפרקטית לשינוי מגדרילא פעיל בתשפ"גהקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון בתכנית ללימודי נשים ומגדר החל מהשנה השנייה ללימודיגב' בן-אליהו הדס, ד"ר לרר זאב
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • התמחות והתנסות
 • תאום גמיש

 

 

 

סוגיות חברתיות, סביבתיות ופוליטיות בתכנוןלא פעיל בתשפ"גשנה ה' באדריכלותד"ר אדר' טליה מרגלית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • תאום גמיש
יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליהלא פעיל בתשפ"גרפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנועפרופ' אמל ג'מאל
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש