מעבדות פיזיקה עם הפנים לקהילה

 

 

פקולטה/ביה"ס: 
מדעים מדויקים / בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה
מרצה : 
פרופ' סוכובסקי חיים
מנחה: 
עידו קינן
למי הקורס פתוח?: 
שנה ג' בתואר הראשון בפיזיקה
סוג פעילות חברתית: 
הדרכה והנחייה
ימי פעילות חברתית: 
ו'
שעות הפעילות החברתית: 
שעות הבוקר
תיאור הקורס (מהידיעון): 

פרויקט 'מעבדות פיזיקה עם הפנים לקהילה' משולב במעבדות פיזיקה ג'. לסטודנטים לפיזיקה במסלולים השונים מוצע להשתתף במעבדות לעידוד סקרנות מדעית בקרב בני נוער. הסטודנטים, שישובצו בזוגות למעבדות אלו, יבצעו את הניסוי המדעי כחלק מחובות מעבדה ג', ובנוסף יובילו פעילות חינוכית-מדעית לבני נוער בבתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

סטודנטים שיבחרו בפעילות חינוכית במסגרת המעבדה יקבלו עדיפות בשיבוץ למעבדות שבחרו בעדיפות ראשונה לאורך כל הסמסטר/השנה.

 

הפעילות המעשית עם בני הנוער תכלול 4 מפגשים בבתי הספר, בהם ילמדו הסטודנטים את התלמידים מושגי יסוד הקשורים לנושאי המעבדות ויחשפו אותם לעבודת המחקר המדעית. לאחר מכן, הסטודנטים יארחו את בני הנוער בקמפוס להשתתפות בניסוי מדעי, לשמיעת הרצאות של חוקרים בתחומי המדעים ולהכרות עם הקמפוס ועם תחומי הידע המגוונים הנלמדים באוניברסיטה.

תאריכי מפגשי הפעילות הם: מחזור א': 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, מחזור ב': 13.12, 20.12, 3.1, 10.1, הביקור בקמפוס לתלמידים משני מחזורי הפעילות ייערך ב- 12.1.

לקראת היציאה לפעילות המעשית בבתי הספר, ישתתפו הסטודנטים במפגשי הכשרה קבוצתיים בהם יקבלו כלים לקראת המפגש עם בני הנוער, בסיס למערכים אותם יעבירו במסגרת המפגשים  ורקע  אודות התלמידים איתם ייפגשו. בנוסף, במסגרת זו, נשלב הרצאות אורח להרחבת הפרספקטיבה החברתית של הסטודנטים לגבי נושאים רלוונטיים בתחום של חינוך וחברה.

במהלך הסמסטר יתקיימו 4 מפגשי הכנה במועדים הבאים: יום א' 3.11 ב-13:45, יום ה' 5.12 ב-17:00, יום ה' 5.12 ב- 17:00. מועד המפגש האחרון ייקבע בהמשך.

 

היקף הפעילות:

כל סטודנט ישקיע בפעילות המעשית כ- 32 שעות. הסטודנטים יקבלו נ"ז נוספת על השתתפותם בפעילות ולא יידרשו לכתוב דו"ח מעבדה בניסוי הרלוונטי.

 

שימו לב - בכל מקרה בו מתגלה סתירה בפרטים, המידע הקובע הוא המופיע בידיעון הפקולטה.

סטטוס: 
ההרשמה תבוצע במקביל לבחירת המעבדות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive