קול ישראל

תערוכת על קול וקולניות בישראל, במסגרת הפרויקט שפה שקטה

בפרויקט שפה שקטה הסטודנטים פיתחו רגישות ומודעות להשפעה של עוצמת הקול על אופי השיח ועל יכולת ההקשבה, נחשפו לעוצמתה של התקשורת הבלתי-מילולית, ולמדו תקשורת מקרבת מבוססת הקשבה.

 

הסטודנטים התוודעו לכך שעוצמת הקול בשיחה משקפת את הצביון החברתי/תרבותי ולמדו על השימוש המודע בקול בזירה הציבורית.  

 

הסטודנטים יצרו קמפיין אמנותי שנועד לשקף את עוצמת הקולניות במרחב הבינאישי, החברתי והאזרחי בישראל.

 

הקמפיין התמקד בהגברת מודעות לעוצמת הקול בשיח הישראלי ולאופן בו עוצמת הקול מייצגת את הכוחניות והאלימות בחברה הישראלית, מהדהדת אותה ומעצימה אותה.

 

הפרויקט בהנחיית קרן כהן ובשיתוף מרכז תרבות נא לגעת