קורסים משלבי עשייה

שם הקורס פקולטה/ביה"ס למי זה מתאים? מרצה נושא הקורס סוג פעילות חברתית יום לימודים ימי פעילות חברתית דרישות קדם
עתיד האנושות: האתגר הסביבתי קיומי מתחברים + הפקולטה למדעי החיים, רפואה, רפואת שיניים, הנדסה מכנית, פסיכולוגיה; חינוך; ניהול; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, התכנית הרב-תחומית באמנויות, הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה; הפקולטה למשפטים – חטיבת העשרה, החוג לגאוגרפיה פרופ' אביגדור אבלסון
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
פרויקט מיוחד בהנדסה מכנית המקדם מטרות חברתיות/סביבתיות הנדסה הנדסה מכנית חברי המחלקה
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • תאום גמיש
 • תאום גמיש

פתוח בפני: תלמידים בשנים ב-ד בביה"ס להנדסה מכנית המעוניינים לפתח פרויקט או להשתתף בפרויקט הנדסי - יישומי קיים המקדם מטרות חברתיות ו.או סביבתיות. סטודנטים יכולים להשתתף בפרויקט אחד בלבד במהלך התואר. 

מעורבות אזרחית – ידע, עמדה והשפעה לא פעיל בתשפ"ב רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים: תואר שני מסלול עיוני - קורסי בחירה, תואר ראשון - חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; התכנית הרב-תחומית באמנויות; החוג לחינוך; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס להנדסה מכנית ד"ר ירון כהן צמח
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • תאום גמיש
מי מפחד ממחלות נפש? רפואה סטודנטים בפקולטה לרפואה; ביה"ס לרפואה; ביה"ס לרפואת שיניים; מקצועות הבריאות - באישור החוג; בריאות הציבור - באישור החוג; סטודנטים בחוג לפסיכולוגיה - שנה ג' בלבד ד"ר דורית רדליך עמירב
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • א'
 • תאום גמיש

ראיון טלפוני לאחר הרישום

בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל מתחברים + רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; החוג לחינוך; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה; התכנית ללימודי מגדר; ביה"ס להנדסה מכנית ד"ר סימה זלצברג בלאק
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • רב שיח ודיאלוג
 • יזמות חברתית
 • ב'
 • תאום גמיש
מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל - סמסטר ב' מתחברים + רפואה; רפואת שיניים; משפטים חטיבת העשרה; חטיבת היזמות - מדעי הרוח והחברה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; חינוך; עבודה סוציאלית; ניהול; הפקולטה למדעי החברה חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; לימודי מגדר; הנדסה מכנית ד"ר רוית תלמי כהן
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ב'
 • תאום גמיש
האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה מתחברים + רפואה; רפואת שיניים; משפטים-חטיבת השערה; חטיבת היזמות - מדעי הרוח והחברה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; חינוך; ניהול; מדעי החברה-חטיבת העשרה; מדעי הפסיכולוגיה; קולנוע וטלוויזיה; התכנית הרב-תחומית באמנויות; הנדסה מכנית; מדעי המוח; מדעי המחשב - שנים ב' וג' ד"ר רונית פוריאן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
תכן הנדסי: מבוא ושיטות - להנדסה ביו רפואית (סמס' ב') הנדסה הנדסה ביו-רפואית פרופ' רן גלעד-בכרך
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ג'
 • תאום גמיש
 • תכנות 0509.1821
 • סטטיסטיקה 0555.2240
 • הסתברות 0555.1140
תיאטרון, חברה, קהילה הפקולטה לאמנויות, החוג לאומנות התאטרון סטודנטים בחוג לאמנות התיאטרון ד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • א'
ארכאולוגיה בקהילה: בעקבות מלאכות מסורתיות מדעי הרוח/ ארכאולוגיה סטודנטים וסטודנטיות בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ד"ר עידו קוך
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ג'
 • תאום גמיש
היבטים פסיכולוגיים של אי שוויון חברתי: מהמעבדה ל"עולם האמיתי" מדעי החברה / פסיכולוגיה פסיכולוגיה - שנה ג' בלבד פרופ' נורית שנבל
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • אלימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • ד'
 • תאום גמיש
תכן הנדסי: מבוא ושיטות - להנדסה ביו רפואית (סמס' א') הנדסה הנדסה ביו-רפואית דני משה ברקו, מלווה אקדמי: פרופ' רן גלעד-בכרך
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ג'
 • תאום גמיש
 • תכנות 0509.1821
 • סטטיסטיקה 0555.2240
 • הסתברות 0555.1140
מבוא להנדסת סביבה הנדסה / הנדסה מכנית הנדסה מכנית; משלבי הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ פרופ' הדס שטינדל ממן
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ב'
 • תאום גמיש
העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במרחב האורבני מתחברים + רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; החוג לניהול; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה; ביה"ס להנדסה מכנית; החוג לגיאוגרפיה; התכנית הרב תחומית באמנויות ד"ר תמר (תמי) גיטליץ
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • קשישים וניצולי שואה
 • רב שיח ודיאלוג
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל - סמסטר א' מתחברים + רפואה; רפואת שיניים; משפטים חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; חטיבת היזמות - מדעי הרוח ומדעי החברה; חינוך; עבודה סוציאלית; ניהול; מדעי החברה חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; לימודי מגדר; הנדסה מכנית; ד"ר רוית תלמי כהן
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה מתחברים + התכנית ללימודי מגדר, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, החוג לחינוך, רפואה, רפואת שיניים, עבודה סוציאלית, הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, משפטים – חטיבת העשרה, הנדסה מכנית, פסיכולוגיה, התכנית הרב תחומית באמנויות ד"ר עופר נורדהיימר נור
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • אלימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • ג'
 • תאום גמיש
ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות מתחברים + רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; עבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; הפקולטה למדעי החיים; התכנית ללימודי מגדר; ביה"ס להנדסה מכנית ד"ר טל קוגמן
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • אלימות
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש

סטודנטים בשנה ב' ומעלה

The Ultraorthodox in Israeli Society: Differentiation vs. Integration TAU International TAU International ד"ר סימה זלצברג בלאק
 • דמוקרטיה
 • רב שיח ודיאלוג
 • חונכות וליווי
 • ב'
אורח חיים בריא במאה ה-21 מתחברים + רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים - חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; החוג לעבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה; הפקולטה למדעי החיים; ביה"ס להנדסה מכנית ד"ר רונית יעקובוביץ'
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • א'
 • תאום גמיש
פרויקט תיאטרון בקהילה הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון סטודנטים בחוג לאמנות התיאטרון ד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ב'
אלימות נגד נשים במשפחה – אקטיביזם בשטח מדעי החברה/ עבודה סוציאלית, מגדר, משפטים, חינוך חינוך, עבודה סוציאלית – שנה ג'; משפטים – שנים ג', ד'; מגדר – שנה ג' ותואר שני. ד"ר דניאלה שבאר-שפירא - ביה"ס לעבודה סוציאלית, פרופ' דפנה הקר - החוג למגדר והפקולטה למשפטים, ד"ר גילי עופר-ביאלר - הפקולטה לרפואה
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • אלימות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • תאום גמיש

השתתפות מקבילה בקורס אלימות נגד נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסציפלינרית (מספר קורס 1110375201) המתקיים ביום ד בין 16:00-18:00  ומשקלו 2 ש"ס.

ננו לוויינים – בין חינוך למדעים למהפכת החלל הנדסה תלמידי הנדסה (מכלל בתי הספר והמחלקות) בשנים ג'-ד', בעלי ממוצע 85 ומעלה ותלמידי גיאופיזיקה משנה ב' ומעלה, תלמידי גיאוגרפיה משנה ב' ומעלה (עם תעודת בגרות של 5 יח' פיסיקה ומתמטיקה) פרופ' חיים סוכובסקי, פרופ' קולין פרייס
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • א'
 • ו'

תלמידי שנה ג' ו-ד' מהפקולטה להנדסה בעלי ממוצע של 85 ומעלה (תישקל מועמדותם של סטודנטים בעלי ממוצע נמוך מ-85 שמעוניינים להשתתף בקורס, באישור ראש המגמה).

תלמידי שנה ב' ומעלה בגיאופיזיקה (בעלי בגרות 5 יח"ל בפיזיקה)

בעלי אוריינטציה חברתית, יכולת הדרכה ואהבה לבני נוער. 

עמידה במפגש היכרות והתאמה

واحد (וואחד) על אחד – חוויות חיים אחרות הפקולטה למדעי החברה לימודי נשים ומגדר, לימודי הערבית והאסלאם, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, חינוך, מדעי המדינה, לימודי עבודה, פסיכולוגיה, תקשורת, משפטים ד"ר סמדר שרון, מיסלון דלאשה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • גזענות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ג'
 • תאום גמיש
בית ושייכות בעולם גלובלי: מתיאוריה לעשייה חברתית לא פעיל בתשפ"ב מדעי הרוח/ היחידה למחקר התרבות; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה - שנים ב' וג' ; ביה"ס לפסיכולוגיה - שנים ב' וג' ; לימודי נשים ומגדר תואר שני; תואר ראשון - שנה ב' וג') ד"ר דלית צמח-בלוך
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • כתיבה ומידע
 • ד'
 • תאום גמיש
רפואת קצה - היבטים רפואיים ופסיכו-סוציאליים בטיפול באוכלוסיות קצה בישראל רפואה רפואה שנה א' ד"ר דורון עמוסי, ד"ר ניר מילר
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • ג'
 • תאום גמיש
הוראת מדעי המחשב בקהילה מדעים מדויקים / מדעי המחשב סטודנטים למדעי המחשב שנים ב'-ד' פרופ' עמירם יהודאי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'

מבוא מורחב למדעי המחשב.
 

                

התנהגות פוליטית בישראל מדעי החברה / מדע המדינה, ממשל ויחב"ל מדע המדינה, ממשל ויחב"ל ד"ר רונן מנדלקרן
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
 • תאום גמיש
מגלים את הים מדעי החיים / זואולוגיה מדעי החיים פרופ' נועה שנקר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • ב'
 • ב'

דרישות הקדם הם השתתפות בקורס זואולוגיה ובסדנת התאמה שתתקיים לפני פתיחת סמסטר ב'. עדיפות תינתן לבוגרי הקורס 'חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים ' ו'ביולוגיה ימית'.

מעגלים - פרויקט מעורבות חברתית בחוג לריפוי בעיסוק רפואה / ריפוי בעיסוק שנה א' בריפוי בעיסוק גב' עינת אולינקי
 • הדרה חברתית
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
מעבדה עם הפנים לקהילה – ביו-רפואה הנדסה / הנדסה ביו-רפואית שנה ב' במחלקה להנדסה ביו-רפואית ד"ר נועם בן אליעזר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה

הפעילות המעשית דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לילדים (בית ספר יסודי) .

כלכלה פוליטית הפקולטה למדעי החברה/מדע המדינה מדע המדינה, קורס חובה ד"ר טל שדה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • ד'
 • תאום גמיש
שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים: כיצד לרתום חשיבה שיווקית לטובת הציבור מדעי החברה/ תקשורת החוג לתקשורת ; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה פרופ' נורית גוטמן
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ג'
UX - סדנה יישומית - ממחקר למוצר החוג לתקשורת החוג לתקשורת ד"ר גילוץ שלומית
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • פיתוח וחדשנות
 • ג'
 • תאום גמיש
שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? לא פעיל בתשפ"ב בית הספר לרפואה, רפואת שיניים, בית הספר להנדסה מכנית, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, בית הספר לעבודה סוציאלית, תכנית אופקים, התכנית ללימודי מגדר, התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, בית הספר לחינוך; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרה ד"ר עודד מקדוסי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'

הפעילות המעשית דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לבני נוער.

מעבדות פיזיקה - עם הפנים לקהילה מדעים מדויקים / בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה שנה ג' בתואר הראשון בפיזיקה פרופ' סוכובסקי חיים
 • כתיבה ומידע
 • תאום גמיש
קליניקה עסקית: ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים ניהול פקולטה לניהול ד"ר יאיר פרידמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש

מתקבלים סטודנטים שנה ב' ו-ג' עם ממוצע משוקלל 80 ומעלה בקורסי היסוד ובכפוף למיון על פי גיליון ציונים ומכתב קבלה. כמו כן, ייתכן ויתקיימו ראיונות אישיים או שיתקיים מפגש מיון עם המועמדים לקראת פתיחת סמסטר ב'. נהלי הרישום יתפרסמו בהמשך.

תכן הנדסי: מבוא ושיטות הנדסה הנדסה מכנית; הנדסה תעשייה וניהול פרופ' יורם רייך
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
 1. אלגברה לינארית 0509-1824 – מרחבים וקטוריים, ערכים עצמיים
 2. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב' 0509-1847 – חשבון דיפרנציאלי במספר משתנים כולל כופלי לגרנג'
 3. מטלב ברמה בסיסית - ניתן ללמוד עצמאית

(בבקשות מיוחדות ניתן לפנות לאישור המרצה)

המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח פתרונות לאתגרי הקיימות מתחברים + מדעי החברה - חטיבת העשרה, פסיכולוגיה, ניהול, הפקולטה למדעי החיים. ד"ר ורד בלאס
 • סביבה וקיימות
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
פיתוח טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות - תכנית חקר ומעורבות חברתית הפקולטה להנדסה – פרויקט גמר שנה ד פרויקט גמר ל: הנדסה ביו רפואית, הנדסה מכנית, הנדסת חשמל וסמינר מחקרי לסטודנטים/ות לפיזיותרפיה פרופ' יורם רייך, ד"ר ג'ייסון פרידמן, נילי ויסברג, יעקב פיינגלרנט
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
התכנית לכלכלנים חברתיים פכ"מ; מחוגים אחרים - מסיימי מיקרו ומקרו כלכלה בכפוף לאישור סטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ. תלמידים מחוגים אחרים שלמדו קורסי מקרו ומיקרו כלכלה בכפוף לאישור החוג. גב' ים מעיין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ד'
 • תאום גמיש

התוכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ בשנים ב' וג'. סטודנטים בחוג לכלכלה במסלול דו-חוגי בכפוף לאישור החוג ובמדיניות ציבורית לתואר שני בכפוף לאישור החוג.
על הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ועניין בנושאים חברתיים-כלכליים וכן שאיפה לפתח קריירה משמעותית שתשפיע על צביונה של החברה בישראל.

 

 

תפיסות לאומיות של זהות בספרות המקרא לא מתקיים בתשפ"ב מקרא, סוציולוגיה פרופ' דלית רום שילוני / ד"ר אנסטסיה גורודזייסקי
 • אזרחות
 • גזענות
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • תאום גמיש
למה יש רק מארי קירי אחת? פילוסופיה, פמיניזם ומדע לא מתקיים בתשפ"ב התוכנית ללימודי נשים ומגדר; פילוסופיה גב' מאיה רומן (ליווי אקדמי: פרופ' יוסי שוורץ)
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • ג'
 • תאום גמיש
אי שוויון כלכלי וחברתי בישראל לא מתקיים בתשפ"ב מדעי החברה; לימודי עבודה ד"ר סאמי מיעארי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
זכויות אדם לא מתקיים בתשפ"ב סטודנטים למשפטים עו"ד הישאם שביטה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש
עיצוב בחמישה קולות - איך מתכננים מרחב בצוות רב-מקצועי לא מתקיים בתשפ"ב אדריכלות; התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה, ריפוי בעיסוק, הנדסה מכנית ועבודה סוציאלית עודד במבי פרידמן, פרופ' יורם רייך, פרופ' נאוה רצון, אדריכל מוריס שפירו (לפי סדר א"ב)
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
תיכון ועיצוב תהליכי חדשנות - תיאוריה והתנסות לא מתקיים בתשפ"ב הפקולטה לניהול / MBA עם התמחות בניהול טכנולוגיה פרופ' יורם רייך
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • ו'
 • תאום גמיש
אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית - סמסטר א' לא מתקיים בתשפ"ב הפקולטה למדעי החיים; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; התכנית ללימודי מגדר ד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
לוגיסטיקה הומניטרית לא מתקיים בתשפ"ב המגמה להנדסת תעשייה וניהול; החוג לניהול פרופ' מיכל צור
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש

מודלים דטרמיניסטיים בחקר (05713802), היכרות בסיסית עם מודלים בחקר ביצועים

קולות הכרך: הקשבה והתערבות באזורי שוליים עירוניים לא מתקיים בתשפ"ב אמנויות / אדריכלות ד"ר טליה מרגלית
 • הדרה חברתית
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית לא מתקיים בתשפ"ב מדעי הרוח / היסטוריה כללית; היסטוריה של עם ישראל; היסטוריה של המזרח התיכון; החוג ללימודי מזרח אסיה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; ניתן לבקש הכרה כקורס בחירה גם מחוגים נוספים פרופ' איריס רחמימוב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ד'
 • תאום גמיש
יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות לא מתקיים בתשפ"ב התכנית הרב-תחומית באמנויות; לימודי נשים ומגדר; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; מדעי החברה - חטיבת העשרה; משפטים - העשרה; קולנוע; רפואה; פסיכולוגיה; מידיניות ציבורית ד"ר ורד בלאס, ד"ר רם פישמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
סמינר המעבדה לסטטיסטיקה לא מתקיים בתשפ"ב תואר שני - סטודנטים לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ; מדעים מדויקים/ בית הספר למדעי המתמטיקה/ החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים פרופ' דניאל יקותיאל
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
 • ג'
 • תאום גמיש
במרחק נגיעה. סדנה להנגשת אמנות אסלאמית לעיוורים לא מתקיים בתשפ"ב כל החוגים ובתי הספר בפקולטה לאמנות ; החוג ללימודי ערבית ואסלאם ד"ר קרן צדפי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • פיתוח וחדשנות
 • ה'
 • תאום גמיש
הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית לא מתקיים בתשפ"ב בית הספר לעבודה סוציאלית ד"ר ליה לוין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • א'-ה'
Applied Anthropology in the Reality of Immigration and Aliya לא מתקיים בתשפ"ב TAU International ד"ר בלה קובנר
 • ב'
 • ד'
 • תאום גמיש
תיאטרון ככלי לשינוי חברתי לא מתקיים בתשפ"ב סטודנטים בחוג לאמנות התיאטרון ד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ה'
ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית לא מתקיים בתשפ"ב מדעי הרוח – חינוך; התכנית ללימודי אפריקה; התכנית ללימודי מגדר; מדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; רפואה; רפואת שיניים; עבודה סוציאלית; משפטים – חטיבת העשרה; הנדסה מכנית; פסיכולוגיה. ד"ר רוית תלמי כהן
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שירותים וסיוע
 • א'
 • תאום גמיש
אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית לא מתקיים בתשפ"ב הפקולטה למדעי החיים; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; התכנית ללימודי מגדר ד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
חיסונים - כורח המציאות לא מתקיים בתשפ"ב מדעי החיים / ביולוגיה - שנה ג' פרופ' ג'וני גרשוני
 • שקיפות
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • ה'
 • תאום גמיש

קורס וירולוגיה ואימונולוגיה

פיזיותרפיה חברתית: בשירות קשישים החיים בעוני (סמינריון מחקרי משלב עשייה חברתית) לא מתקיים בתשפ"ב פיזיותרפיה שנה ד' גב' מירב בר יואב
 • הדרה חברתית
 • קשישים וניצולי שואה
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
 • תאום גמיש
מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית ניהול ניהול, תואר שני הגב' ג'קי גורן רוזנבלום
 • צדק חברתי וכלכלי
 • חברה אזרחית
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • ב'
 • תאום גמיש

ניהול השיווק ויסודות האסטרטגיה בציון ממוצע משוקלל 78;  עקרונות הייעוץ העסקי   (למי שמעוניין בחלק השני הישומי.)

ביואתיקה בעידן הקורונה לא מתקיים בתשפ"ב פסיכולוגיה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; עבודה סוציאלית; מגדר ד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • א'
 • תאום גמיש
מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכונים מדעי החברה - תקשורת תקשורת; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח - הקבץ תרבות דיגיטלית ד"ר אשורי צבן תמר
 • דמוקרטיה
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש
מנפצי המיתוסים: התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז׳אנרים בידוריים לא מתקיים בתשפ"ב החוג לתקשורת פרופ׳ שירה דביר-גבירצמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • שקיפות
 • כתיבה ומידע
 • ה'
 • תאום גמיש
כלכלה משתפת לא מתקיים בתשפ"ב משפטים תואר שני ד"ר יעקב (קובי) קסטיאל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ג'
 • תאום גמיש
הנדסה מסקראטצ' - Engineering from Scratch לא מתקיים בתשפ"ב הנדסה/ הנדסת תעשייה וניהול רפאל שוכהנדלר, מלווה אקדמי: ד"ר גורן גורדון
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • א'
 • ו'

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית יתקיים מפגש הכרות והתאמה.

הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי אומנויות/תולדות האומנות - תכנית המצטיינים סטודנטים בתכנית המצטיינים בחוג לתולדות האמנות ד"ר רונה סלע
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
מדיניות דיור - סמינר יישומי לא מתקיים בתשפ"ב התכנית למדיניות ציבורית ד"ר חננאל רוית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • שירותים וסיוע
 • ה'
 • תאום גמיש
סמינר ארטיביזם: משחקים שינוי חברתי לא מתקיים בתשפ"ב הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון ד"ר חן אלון
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ה'
 • תאום גמיש
מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות מדעי החיים; פקולטות אחרות - מותנה בראיון אישי תלמידי מדעי החיים אך גם לתלמידים מפקולטות אחרות לאחר ראיון עם צוות הקורס. פרופ' נגה קורנפלד שור
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל לא מתקיים בתשפ"ב לימודי אפריקה, סוציולוגיה ד"ר רוית תלמי כהן
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • א'
 • תאום גמיש
הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי חיים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' איסי רוזן צבי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

 

הקליניקה לתובענות ייצוגיות משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אלון קלמנט
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

תנאי חובה לתלמידי הקליניקה – השתתפות בשלושה ימי הכשרה לפני תחילת סמסטר א'

 

 

הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' ז'וזה ברונר ופרופ' דפנה הקר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • קשישים וניצולי שואה
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

הקליניקה לזכויות פליטים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר ליבנת יובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר שי ווזנר וד"ר אלקנה לייסט
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

קורס דיני עונשין, לימוד במקביל: דיון פלילי, דיני ראיות.

 

הקליניקה לזכויות אדם משפטים (קליניקה, הרשמה בפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אייל גרוס
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

הקליניקה לזכויות עובדים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר הילה שמיר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

לימוד במקביל: קורס דיני עבודה.

 

תיאטרון בלמידה משותפת: חלום ליל קיץ לא מתקיים בתשפ"ב אמנויות/ תיאטרון ד"ר שרון אהרונסון להבי
 • קשישים וניצולי שואה
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • ד'

תיאטרון סטודנטים שנה ב'

קולות הכרך לא מתקיים בתשפ"ב אמנויות / מוסיקה ד"ר עופר גזית
 • הדרה חברתית
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • שיווק חברתי
 • א'
 • תאום גמיש
אוניברסיטה בעם הקורס ניתן במסגרת החטיבה השלישית (קורסי בחירה לתלמידי תואר ראשון) הגב' קרין שטרן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • פעילות
 • א'
 • א'-ה'
התכנית לדיור, קהילה ומשפט לא מתקיים בתשפ"ב מוכר כחובות כלים שלובים, קורס מערבי (חינוך) פרופ' נטע זיו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

דרך לא מתקיים בתשפ"ב פרופ' גליה פת-שמיר
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
מסלולי התחדשות עירונית לא מתקיים בתשפ"ב פרופ' טלי חתוקה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ג'
 • תאום גמיש

שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם. 

תכנון עם קהילות: עבר, הווה, עתיד לא מתקיים בתשפ"ב פרופ' טובי פנסטר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
בית משיר: מוזיקה, משפחה ופעולה חברתית לא מתקיים בתשפ"ב תואר שני (פתוח לתואר ראשון באישור מרצה)
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • תאום גמיש
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ובתקציבים לא מתקיים בתשפ"ב ד"ר יעל חסון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
דרום ת"א כמרחב של חיים ביחד לא מתקיים בתשפ"ב עו"ד ד"ר ערן צין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
חדשנות חברתית-פיננסית-עסקית לא מתקיים בתשפ"ב החל משנה ב' תואר ראשון בניהול וכן לסטודנטים שנה ב בחוגים לרפואה, משפטים, מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה והנדסה ד"ר יפעת ראובני
 • צדק חברתי וכלכלי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
פרויקט נובה: יעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים לא מתקיים בתשפ"ב ד"ר ענבל אבו
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
 • שיווק חברתי
לשנות עולם לא מתקיים בתשפ"ב סטודנטים לרפואה בשנה א' ללימודים. ד"ר רותי מרגלית (פרופסור חבר אורח), עוזר הוראה: B.S.c חן רביב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
זכויות אדם ואנשים עם מוגבלות - היבטים ביקורתיים לא מתקיים בתש"ף משפטים שנים ג' וד' פרופ' נטע זיו
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • חונכות וליווי
היבטים חברתיים של עוני ואי שוויון לא מתקיים בתש"ף פרופ' חיה שטייר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
יזמות לשינוי חברתי לא מתקיים בתשפ"ב מר ארז רואימי
 • צעירים ומנהיגות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה לא מתקיים בתשפ"ב ד"ר כהן ינרוג'ק חי איתן
 • חברה אזרחית
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
מים וסביבה לא מתקיים בתשפ"ב פרופ' דרור אבישר
 • סביבה וקיימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת לא מתקיים בתשפ"ב פרופ' סיגל אלון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנשים העובדים בהם לא מתקיים בתשפ"ב ד"ר עתליה תובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
פרויקט תיעודי חברתי לא מתקיים בתשפ"ב מר טאוזינגר אמיר
 • תאום גמיש
נושאים נבחרים באקלים - סמינריון לא מתקיים בתשפ"ב פרופ' סערוני הדסה
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • ב'
 • תאום גמיש

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

גזענות והמאבק בה: מתיאוריה למעשה לא מתקיים בתשפ"ב רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע מר שרף חסאן
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
נתיבים לרפואה לא מתקיים בתשפ"ב רפואה ותלמידי המדרשה פרופ' אילן צרפתי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
סמינר קידום בריאות לא מתקיים בתשפ"ב פיזיותרפיה שנה ד' גב' נגה גל
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • שירותים וסיוע
המחקר והביקורת הוידאוגרפיים לא מתקיים בתשפ"ב בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה מר אריאל אבישר
 • תאום גמיש
עבודה ורווחה במאה ה- 21 לא מתקיים בתשפ"ב ד"ר לילך לוריא
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • התמחות והתנסות

דיני עבודה, מבוא ליחסי עבודה.

הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי לא מתקיים בתשפ"ב הקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון בתכנית ללימודי נשים ומגדר החל מהשנה השנייה ללימודי גב' בן-אליהו הדס, ד"ר לרר זאב
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • התמחות והתנסות
 • תאום גמיש

 

 

 

סוגיות חברתיות, סביבתיות ופוליטיות בתכנון לא מתקיים בתשפ"ב שנה ה' באדריכלות ד"ר אדר' טליה מרגלית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • תאום גמיש
יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה לא מתקיים בתשפ"ב רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע פרופ' אמל ג'מאל
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
XLS
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>