קורסים משלבי עשייה

שם הקורס פקולטה/ביה"ס למי זה מתאים? מרצה נושא הקורס סוג פעילות חברתית יום לימודים ימי פעילות חברתית דרישות קדם
Engineering from Scratch הנדסה הנדסה תעשייה וניהול נעם תור מלווה אקדמי: ד"ר גורן גורדון
 • הדרכה והנחייה
סדנא בהתחדשות עירונית מדעי החברה / התכנית למדיניות ציבורית ד"ר רוית חננאל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • ג'
מעבדות פיזיקה עם הפנים לקהילה מדעים מדויקים / בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה שנה ג' בתואר הראשון בפיזיקה ד"ר סוכובסקי חיים
 • הדרכה והנחייה
תכן הנדסי - מבוא ושיטות הנדסה הנדסה מכנית; הנדסה תעשייה וניהול פרופ' יורם רייך
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ג'

קורס אלגברה לינארית

חיסונים - כורח המציאות מדעי החיים / ביולוגיה שנה ג' בתואר הראשון בביולוגיה פרופ' ג'וני גרשוני
 • הדרכה והנחייה
 • ה'
 • תאום גמיש

קורס וירולוגיה ואימונולוגיה

בית משיר: מוזיקה, משפחה ופעולה חברתית בית הספר למוסיקה תואר שני (פתוח לתואר ראשון באישור מרצה) ד"ר גזית עופר, פרופ' גרובר-פרידלנדר מיכל
 • ב'
 • תאום גמיש
מדיניות דיור - סמינר יישומי התכנית למדיניות ציבורית התכנית למדיניות ציבורית ד"ר חננאל רוית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • שירותים וסיוע
 • ה'
 • תאום גמיש
האתיקה של האלגוריתם - שוטטות בעיר החכמה מתחברים+ רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע; ניהול ד"ר פוריאן רונית
 • פיתוח וחדשנות
 • ב'
 • תאום גמיש
פרויקט תיעודי חברתי החוג לקולנוע ולטלוויזיה מר טאוזינגר אמיר
 • ד'
 • תאום גמיש
נושאים נבחרים באקלים - סמינריון החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם פרופ' סערוני הדסה
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • ב'
 • תאום גמיש

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

פיזיותרפיה חברתית: בשירות קשישים החיים בעוני רפואה / פיזיותרפיה פיזיותרפיה שנה ד' גב' מירב בר יואב
 • הדרה חברתית
 • קשישים וניצולי שואה
 • הדרכה והנחייה
 • שירותים וסיוע
 • ד'
 • תאום גמיש
ילדים מספרים: שילוב שיקולים של ילדים בתהליכי קבלת החלטות עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית שנה ג ד"ר כרמית כץ
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • ד'
 • ד'
רפואת קצה רפואה רפואה שנה א' ד"ר ניר מילר וד"ר עמוסי דורון ומרצים אורחים
 • הדרה חברתית
 • שירותים וסיוע
 • ב'
 • ג'
 • תאום גמיש
סמינר קידום בריאות רפואה / פיזיותרפיה פיזיותרפיה שנה ד' גב' נגה גל
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • שירותים וסיוע
 • תאום גמיש
המחקר והביקורת הוידאוגרפיים אומנויות / חוג לקולנוע ולטלויזיה בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה מר אריאל אבישר
 • ב'
 • תאום גמיש
מידע אישי בעידן דיגיטלי - אפשרויות וסיכונים מדעי החברה - תקשורת תקשורת ד"ר אשורי צבן תמר
 • דמוקרטיה
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • ג'
 • תאום גמיש
יזמות וארטיביזם: אמנות ותיאטרון בקהילה ובמרחב הציבורי הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון ד"ר חן אלון
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ב'
 • תאום גמיש
פרויקט בקהילה הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון ד"ר חן אלון
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ב'
 • תאום גמיש
תשומת לב: צעירים, קשישים ומשחקי מחשב מתחברים+ קולנוע, רפואה, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, מסלול הנדסה ורוח ד"ר גלית ולנר
 • קשישים וניצולי שואה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • ד'
 • תאום גמיש
כלכלה פוליטית הפקולטה למדעי החברה/מדע המדינה מדע המדינה, קורס חובה מר תומר פדלון. מלווה אקדמי: ד"ר טל שדה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • ד'
 • תאום גמיש
למה יש רק מארי קירי אחת? ידע פמינסטי וקהילה הפקולטה למדעי הרוח-התכנית ללימודי נשים ומגדר התכנית לנשים למגדר. סטודנטים נוספים באישור החוג בהם לומדים גב' מאיה רומן ומרצים אורחים (ליווי אקדמי: פרופ' יוסי שוורץ)
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • ב'
 • תאום גמיש
מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות הפקולטה למדעי החיים תלמידי מדעי החיים אך גם לתלמידים מפקולטות אחרות לאחר ראיון עם צוות הקורס. פרופ' נגה קורונפלד-שור ומרצים אורחים
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות מתחברים+ מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); רפואה; קולנוע ד"ר טל קוגמן
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • ג'
 • תאום גמיש
עבודה ורווחה במאה ה- 21 הפקולטה למדעי החברה, לימודי עבודה ד"ר לילך לוריא
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • התמחות והתנסות
 • ה'
 • תאום גמיש

דיני עבודה, מבוא ליחסי עבודה.

הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי מדעי הרוח/התכנית ללימודי נשים ומגדר הקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון בתכנית ללימודי נשים ומגדר החל מהשנה השנייה ללימודי גב' בן-אליהו הדס, ד"ר לרר זאב
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש

 

 

 

סוגיות חברתיות, סביבתיות ופוליטיות בתכנון אמנות/אדריכלות שנה ה' באדריכלות ד"ר אדר' טליה מרגלית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
זכויות אדם משפטים סטודנטים למשפטים גב' ניר בנימיני עדי, עו"ד שבאיטה הישאם
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש
הקובייה הלבנה ואקטיביזם קהילתי אמנות/תולדות האמנות סטודנטים בתכנית המצטיינים בחוג לתולדות האמנות ד"ר רונה סלע
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ב'
 • ב'
אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל רוח/לימודי אפריקה סטודנטים ללימודי אפריקה ד"ר רוית תלמי כהן
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • א'
 • תאום גמיש
יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה מתחברים+ רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע פרופ' אמל ג'מאל
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
פילנתרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו-ליברליזם לסולידריות חברתית מתחברים+ רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע; ניהול ד"ר ירון כהן צמח
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ג'
 • תאום גמיש
אורח חיים בריא במאה ה-21 מתחברים+ מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); מדעי החיים; קולנוע ד"ר רונית יעקובוביץ', ד"ר לאה רוזן
 • דמוקרטיה
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • א'
 • תאום גמיש
ננו לוויינים - בין חינוך למדעים למהפכת החלל מתחברים+ (הרשמה באתר) הנדסה - קורס בחירה; מדעים מדוייקים ד"ר חיים סוכובסקי ומרצים אורחים
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • ו'
 • תאום גמיש
 • תלמידי שנה ג' ו ד' מהפקולטה להנדסה בעלי ממוצע של 85 ומעלה (תישקל השתתפותם של סטודנטים בעלי ממוצע נמוך תוך אישור מיוחד) . 
 • תלמידי שנה ב' ומעלה במדעים מדוייקים (בעלי בגרות 5 יח"ל בפיזיקה) 
 • עמידה במפגש היכרות והתאמה 
 • על הסטודנטים להיות בעלי אוריינטציה חברתית, יכולת הדרכה ואהבה לבני נוער.
גזענות והמאבק בה: מתיאוריה למעשה מתחברים+ רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע מר שרף חסאן
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
התכנית לכלכלנים חברתיים פכ"מ סטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ. תלמידים מחוגים אחרים שלמדו קורסי מקרו ומיקרו כלכלה בכפוף לאישור החוג. מר מיקי פלד ומרצים אורחים. מלווה: ד"ר נילי מארק
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש

התוכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ בשנים ב' וג'. סטודנטים בחוג לכלכלה במסלול דו-חוגי בכפוף לאישור החוג ובמדיניות ציבורית לתואר שני בכפוף לאישור החוג.
על הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ועניין בנושאים חברתיים-כלכליים וכן שאיפה לפתח קריירה משמעותית שתשפיע על צביונה של החברה בישראל.

 

 

גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה מתחברים+ רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע ד"ר עופר נורדהיימר נור
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • אלימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • ג'
 • תאום גמיש
מי מפחד ממחלות נפש? למידה משותפת עם מתמודדי נפש ופעילות לשינוי חברתי בתחום רפואה ד"ר נעמי לידור הדס
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • צרכים מיוחדים
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • א'
 • תאום גמיש
שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? מתחברים+ רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע מר עודד מקדוסי. מלווה: פרופ' חנה איילון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
 • תאום גמיש

הפעילות המעשית דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לבני נוער.

התכנית לסביבה, קיימות וצדק מרחבי משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' איסי רוזן צבי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

 

התכנית לתובענות ייצוגיות משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אלון קלמנט
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

תנאי חובה לתלמידי הקליניקה – השתתפות בשלושה ימי הכשרה לפני תחילת סמסטר א'

 

 

התכנית לקידום זכויות ניצולי שואה וזקנים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' ז'וזה ברונר ופרופ' דפנה הקר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • קשישים וניצולי שואה
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

התכנית לזכויות פליטים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר ליבנת יובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

התכנית לזכויות בהליך הפלילי משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר שי ווזנר וד"ר אלקנה לייסט
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

קורס דיני עונשין, לימוד במקביל: דיון פלילי, דיני ראיות.

 

התכנית לזכויות אדם משפטים (קליניקה, הרשמה בפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אייל גרוס
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

התכנית לזכויות עובדים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר הילה שמיר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

לימוד במקביל: קורס דיני עבודה.

 

התכנית לדיור, קהילה ומשפט משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) מוכר כחובות כלים שלובים, קורס מערבי (חינוך) פרופ' נטע זיו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

מסלולי התחדשות עירונית מדעי הרוח, גיאוגרפיה ד"ר טלי חתוקה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ג'
 • תאום גמיש

שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם. 

מבוא והתנסות בעסקים חברתיים ניהול ניהול, תואר שני הגב' ג'קי גורן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • חברה אזרחית
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • א'
 • תאום גמיש

ניהול השיווק ויסודות האסטרטגיה בציון ממוצע משוקלל 78;  עקרונות הייעוץ העסקי   (למי שמעוניין בחלק השני הישומי.)

הוראת מדעי המחשב בקהילה בית הספר למדעי המחשב (ההרשמה לתשע"ט נסגרה) סטודנטים למדעי המחשב שנים ב'-ד' פרופ' עמירם יהודאי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
 • תאום גמיש

מבוא מורחב למדעי המחשב.
כמו כן, נדרשים מהסטודנטים עניין בהשקעה משמעותית במפגשים עם בני הנוער, ונכונות להתמודד עם קשיים וסיטואציות לא מתוכננות.
 

                

תכנון עם קהילות: עבר, הווה, עתיד הפקולטה למדעי הרוח, החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם פרופ' טובי פנסטר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
נתיבים לרפואה רפואה רפואה ותלמידי המדרשה פרופ' אילן צרפתי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
 • תאום גמיש
זרים בשוק העבודה מדעי החברה - החוג ללימודי עבודה לימודי עבודה פרופ' גדעון קונדה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • ה'
 • תאום גמיש

שוק העבודה, שיטות מחקר איכותיות

واحد (וואחד) על אחד – חוויות חיים אחרות הפקולטה למדעי החברה. החוג לסוציולוגיה ד"ר סמדר שרון ומר שרף חסאן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • ג'
 • תאום גמיש
פיתוח טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות - בתמיכת לאה ויעקב בר-אור הנדסה ופיזיותרפיה לסטודנטים מכל תחומי ההנדסה ולסטודנטים לפיזיותרפיה פרופ' יורם רייך, ד"ר ג'ייסון פרידמן, גב' נילי ויסרברג ומר יעקב פיינגלרנט
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
הקליניקה לפרקטיקת מדיניות בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל עבודה סוציאלית דר' ליה לוין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • א'-ה'
אוניברסיטה בעם הקורס ניתן במסגרת החטיבה השלישית (קורסי בחירה לתלמידי תואר ראשון) הגב' קרין שטרן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • פעילות
 • א'
 • א'-ה'
מעגלים החוג לריפוי בעיסוק שנה א' בריפוי בעיסוק גב' עינת אולינקי
 • צרכים מיוחדים
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ד'
 • תאום גמיש
דרך לא מתקיים בתשע"ט פרופ' גליה פת-שמיר
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ובתקציבים לא מתקיים בתשע"ט ד"ר יעל חסון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
דרום ת"א כמרחב של חיים ביחד לא מתקיים בתשע"ט עו"ד ד"ר ערן צין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
חדשנות חברתית-פיננסית-עסקית לא מתקיים בתשע"ט החל משנה ב' תואר ראשון בניהול וכן לסטודנטים שנה ב בחוגים לרפואה, משפטים, מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה והנדסה ד"ר יפעת ראובני
 • צדק חברתי וכלכלי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
פרויקט נובה: יעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים לא מתקיים בתשע"ט ד"ר ענבל אבו
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
 • שיווק חברתי
לשנות עולם לא מתקיים בתשע"ט סטודנטים לרפואה בשנה א' ללימודים. ד"ר רותי מרגלית (פרופסור חבר אורח), עוזר הוראה: B.S.c חן רביב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
זכויות אדם ואנשים עם מוגבלות - היבטים ביקורתיים לא מתקיים בתשע"ט משפטים שנים ג' וד' פרופ' נטע זיו
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • חונכות וליווי
מגלים את הים לא מתקיים בתשע"ט ד"ר נועה שנקר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
היבטים חברתיים של עוני ואי שוויון לא מתקיים בתשע"ט פרופ' חיה שטייר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
יזמות לשינוי חברתי לא מתקיים בתשעט מר ארז רואימי
 • צעירים ומנהיגות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה לא מתקיים בתשעט ד"ר כהן ינרוג'ק חי איתן
 • חברה אזרחית
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
מים וסביבה לא מתקיים בתשע"ט פרופ' דרור אבישר
 • סביבה וקיימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת לא מתקיים בתשע"ט פרופ' סיגל אלון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנשים העובדים בהם לא מתקיים בתשע"ט ד"ר עתליה תובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים לא מתקיים בתשע"ט פרופ' נורית גוטמן
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץ לא מתקיים בתשע"ט פרופ' אביגדור אבלסון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
XLS
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive