קורסים משלבי עשייה

שם הקורס פקולטה/ביה"ס למי זה מתאים? מרצה נושא הקורס סוג פעילות חברתית יום לימודים ימי פעילות חברתית דרישות קדם
יזמות וארטיביזם: אמנות ותיאטרון בקהילה ובמרחב הציבורי הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון ד"ר חן אלון
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ב'
 • תאום גמיש
פרויקט בקהילה הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון ד"ר חן אלון
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ב'
 • תאום גמיש
תשומת לב: צעירים, קשישים ומשחקי מחשב מתחברים+ (הרשמה באתר) הקורס ניתן במסגרת כלים שלובים. שיוך: רפואה (מקצועות הבריאות) ד"ר גלית ולנר
 • קשישים וניצולי שואה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • ג'
 • תאום גמיש
יזמות לשינוי חברתי רוח/התכנית הרב תחומית סטודנטים בהקבץ צדק חברתי ובהקבץ ניהול ומחשבה כלכלית מר ארז רואימי
 • צעירים ומנהיגות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • ג'
 • ג'
 • תאום גמיש
פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה הפקולטה למדעי הרוח מדע המדינה, קורס חובה ד"ר כהן ינרוג'ק חי איתן
 • חברה אזרחית
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
כלכלה פוליטית הפקולטה למדעי החברה/מדע המדינה מדע המדינה, קורס חובה ד"ר טל שדה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • ד'
 • תאום גמיש
למה יש רק מארי קירי אחת? ידע פמינסטי וקהילה הפקולטה למדעי הרוח-התכנית ללימודי נשים ומגדר התכנית לנשים למגדר. סטודנטים נוספים באישור החוג בהם לומדים גב' מאיה רומן ומרצים אורחים (ליווי אקדמי: פרופ' יוסי שוורץ)
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • ב'
 • תאום גמיש
מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות הפקולטה למדעי החיים תלמידי מדעי החיים אך גם לתלמידים מפקולטות אחרות לאחר ראיון עם צוות הקורס. פרופ' נגה קורונפלד-שור ומרצים אורחים
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
מים וסביבה הפקולטה למדעים מדוייקים/גיאוגרפיה תלמידי שנה ג' בגיאוגרפיה פרופ' דרור אבישר
 • סביבה וקיימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש

מבוא למדעי כדור הארץ

בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית הפקולטה למדעי הרוח, הקבץ תרבות הילד והנוער הקבץ תרבות הילד והנוער, הקבץ לימודי סביבה , הקבץ צדק חברתי, הקבץ מיתוס מיתולוגיות ואגדות, הקבץ תרבות זמננו: מודרנה – פוסטמודרנה ד"ר טל קוגמן
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • ד'
 • תאום גמיש
"עושות שינוי" – על חינוך, מגדר ותודעה חברתית הפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס לחינוך פרופ' רחל גלי צינמון
 • אי-שיוויון
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • ד'
 • תאום גמיש
ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת הפקולטה למדעי החברה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה פרופ' סיגל אלון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ג'
 • תאום גמיש

ציון 85 בקורס שיטות מחקר כמותיות.

עבודה ורווחה במאה ה- 21 הפקולטה למדעי החברה, לימודי עבודה ד"ר לילך לוריא
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • התמחות והתנסות
 • ה'
 • תאום גמיש

דיני עבודה, מבוא ליחסי עבודה.

יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה מדעי הרוח/התכנית ללימודי נשים ומגדר הקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון בתכנית ללימודי נשים ומגדר החל מהשנה השנייה ללימודים ד"ר לרר זאב
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש

 

 

 

סוגיות חברתיות, סביבתיות ופוליטיות בתכנון אמנות/אדריכלות שנה ה' בדריכלות ד"ר אדר' טליה מרגלית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
זכויות אדם משפטים סטודנטים למשפטים גב' ניר בנימיני עדי, עו"ד שבאיטה הישאם
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
יחסים בין קבוצות בחברה הישראלית: התנסות, תיאוריה, ומחקר חברה/פסיכולוגיה סטודנטים לפסיכולוגיה, עדיפות לשנה ג ד"ר נורית שנבל, ד"ר אורי לשמן
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ב'
 • תאום גמיש

לתלמידי שנה ג' בביה"ס פסיכולוגיה שיקחו את הקורס כסמינר אמפירי שנתי, השתתפות בסמינר מותנה במעבר בהצלחה של הדרכה במאגרי מידע, ניתוח שונות ויישומי מחשב, שיטות מחקר)

לתלמידים מחוץ לביה"ס לפסיכולוגיה שיקחו את הקורס כקורס בחירה סמסטריאלי – אין דרישות קדם

העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנשים העובדים בהם רוח/התכנית הרב תחומית ד"ר עתליה תובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
הקובייה הלבנה ואקטיביזם קהילתי אמנות/תולדות האמנות סטודנטים בתכנית המצטיינים בחוג לתולדות האמנות ד"ר רונה סלע
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • ד'
אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל רוח/לימודי אפריקה סטודנטים ללימודי אפריקה ד"ר רוית תלמי כהן
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • א'
 • תאום גמיש
שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים חברה/החוג לתקשורת סטודנטים לתקשורת פרופ' נורית גוטמן
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש
דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה - בין תיאוריה למעשה מתחברים+ (הרשמה באתר) ניתן במסגרת כלים שלובים. שיוך: מדעי החברה פרופ' אמל ג'מאל
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
ממחשבה כלכלית להשפעה חברתית מתחברים+ (הרשמה באתר) ניתן במסגרת כלים שלובים. שיוך: מדעי הרוח ד"ר ירון כהן צמח
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ג'
 • תאום גמיש
האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץ מתחברים+ (הרשמה באתר) ייחשב כחובות כלים שלובים (קורס מזרח - מדעי החיים). פרופ' אביגדור אבלסון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • ד'
 • תאום גמיש
אורח חיים בריא במאה ה-21 מתחברים+ (הרשמה באתר) הקורס ניתן במסגרת כלים שלובים. שיוך: רפואה ד"ר רונית יעקובוביץ', ד"ר לאה רוזן
 • דמוקרטיה
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • מנהיגות והובלה
 • ג'
 • תאום גמיש
הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ובתקציבים מתחברים+ (הרשמה באתר) ד"ר יעל חסון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ב'
 • ו'
 • תאום גמיש
 • על הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ועניין בנושאים כלכליים.
 • לא נדרש ידע מוקדם בכלכלה.
דרום ת"א כמרחב של חיים ביחד ביה"ס לאדריכלות (רישום בבידינג) סטודנטים לאדריכלות שנים ד'-ה' (גיאוגרפיה באישור החוג) עו"ד ד"ר ערן צין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ב'
 • תאום גמיש

סטודנטים לאדריכלות שנים ד-ה (סטודנטים לגיאוגרפיה בכפוף לאישור החוג)

ננו לוויינים - בין חינוך למדעים למהפכת החלל מתחברים+ (הרשמה באתר) הנדסה, קורס בחירה, למדעים מדוייקים יוכר חובות כלים שלובים ד"ר חיים סוכובסקי ומרצים אורחים
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • ו'
 • תאום גמיש
 • תלמידי שנה ג' ו ד' מהפקולטה להנדסה בעלי ממוצע של 85 ומעלה (תישקל השתתפותם של סטודנטים בעלי ממוצע נמוך תוך אישור מיוחד) . 
 • תלמידי שנה ב' ומעלה במדעים מדוייקים (בעלי בגרות 5 יח"ל בפיזיקה) 
 • עמידה במפגש היכרות והתאמה 
 • על הסטודנטים להיות בעלי אוריינטציה חברתית, יכולת הדרכה ואהבה לבני נוער.
חדשנות חברתית-פיננסית-עסקית ניהול החל משנה ב' תואר ראשון בניהול וכן לסטודנטים שנה ב בחוגים לרפואה, משפטים, מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה והנדסה ד"ר יפעת ראובני
 • צדק חברתי וכלכלי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש

החל משנה ב' תואר ראשון בניהול וכן לסטודנטים שנה ב בחוגים לרפואה, משפטים, מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה והנדסה

גזענות והמאבק בה: מתיאוריה למעשה מתחברים+ (הרשמה באתר) ניתן במסגרת כלים שלובים. שיוך: מדעי החברה מר שרף חסאן
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
התכנית לכלכלנים חברתיים פכ"מ סטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ. תלמידים מחוגים אחרים שלמדו קורסי מקרו ומיקרו כלכלה בכפוף לאישור החוג. מר מיקי פלד ומרצים אורחים. מלווה: ד"ר נילי מארק
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש

התוכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ בשנים ב' וג'. סטודנטים בחוג לכלכלה במסלול דו-חוגי בכפוף לאישור החוג ובמדיניות ציבורית לתואר שני בכפוף לאישור החוג.
על הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ועניין בנושאים חברתיים-כלכליים וכן שאיפה לפתח קריירה משמעותית שתשפיע על צביונה של החברה בישראל.

 

 

גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה מתחברים+ (הרשמה באתר) ניתן במסגרת כלים שלובים (שיוך: מדעי הרוח). הקורס פתוח גם לתכנית לנשים ולמגדר ד"ר עופר נורדהיימר נור
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • אלימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • ג'
 • תאום גמיש
מי מפחד ממחלות נפש? למידה משותפת עם מתמודדי נפש ופעילות לשינוי חברתי בתחום מתחברים+ (הרשמה באתר) יחשב כחובות כלים שלובים (קורס מזרח - רפואה, מקצועות הבריאות). ד"ר נעמי לידור הדס
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • צרכים מיוחדים
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש
שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? מתחברים+ (הרשמה באתר) מוכר כחובות כלים שלובים, קורס מערבי (חינוך) מר עודד מקדוסי. מלווה: פרופ' חנה איילון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • ו'
 • תאום גמיש

הקורס פתוח לסטודנטיות וסטודנטים מכל הפקולטות החל מהשנה הראשונה ללימודי התואר הראשון.

הפעילות דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לבני נוער.

התכנית לסביבה, קיימות וצדק מרחבי משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' איסי רוזן צבי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

 

התכנית לתובענות ייצוגיות משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אלון קלמנט
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

תנאי חובה לתלמידי הקליניקה – השתתפות בשלושה ימי הכשרה לפני תחילת סמסטר א'

 

 

התכנית לקידום זכויות ניצולי שואה וזקנים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' ז'וזה ברונר ופרופ' דפנה הקר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • קשישים וניצולי שואה
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

התכנית לזכויות פליטים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר ליבנת יובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

התכנית לזכויות בהליך הפלילי משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר שי ווזנר וד"ר אלקנה לייסט
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

קורס דיני עונשין, לימוד במקביל: דיון פלילי, דיני ראיות.

 

התכנית לזכויות אדם משפטים (קליניקה, הרשמה בפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אייל גרוס
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

התכנית לזכויות עובדים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר הילה שמיר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

לימוד במקביל: קורס דיני עבודה.

 

התכנית לדיור, קהילה ומשפט משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) מוכר כחובות כלים שלובים, קורס מערבי (חינוך) פרופ' נטע זיו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

מסלולי התחדשות עירונית מדעי הרוח, גיאוגרפיה ד"ר טלי חתוקה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ג'
 • תאום גמיש

שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם. 

פרויקט תיאטרון בקהילה (בת ים) אמנות, תיאטרון ד"ר חן אלון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • אלימות
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ב'

אין – "כולם יכולים לשחק, אפילו שחקנים". 

מבוא והתנסות בעסקים חברתיים ניהול ניהול, תואר שני הגב' ג'קי גורן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • חברה אזרחית
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • א'
 • תאום גמיש

ניהול השיווק ויסודות האסטרטגיה בציון ממוצע משוקלל 78;  עקרונות הייעוץ העסקי   (למי שמעוניין בחלק השני הישומי.)

פרויקט נובה: יעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים ניהול ניהול, פסיכולגיה ופכ"מ ד"ר ענבל אבו
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
 • שיווק חברתי
 • ה'
 • תאום גמיש
הוראת מדעי המחשב בקהילה בית הספר למדעי המחשב סטודנטים למדעי המחשב שנים ב'-ד' פרופ' עמירם יהודאי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
 • תאום גמיש

מבוא מורחב למדעי המחשב.
כמו כן, נדרשים מהסטודנטים עניין בהשקעה משמעותית במפגשים עם בני הנוער, ונכונות להתמודד עם קשיים וסיטואציות לא מתוכננות.
 

                

תכנון עם קהילות: עבר, הווה, עתיד הפקולטה למדעי הרוח, החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם פרופ' טובי פנסטר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פענוח נקודות מבט התוכנית ללימודי נשים ומגדר ד"ר זאב לרר וגב' הדס בן אליהו
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ג'
 • תאום גמיש
נתיבים לרפואה רפואה רפואה ותלמידי המדרשה פרופ' אילן צרפתי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
 • תאום גמיש
זרים בשוק העבודה מדעי החברה - החוג ללימודי עבודה לימודי עבודה פרופ' גדעון קונדה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • ה'
 • תאום גמיש

שוק העבודה, שיטות מחקר איכותיות

לשנות עולם בית הספר לרפואה סטודנטים לרפואה בשנה א' ללימודים. ד"ר רותי מרגלית (פרופסור חבר אורח), עוזר הוראה: B.S.c חן רביב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
 • א'
 • תאום גמיש

ראיה חברתית, איכפתיות, אחריות, רצון ונסיון בעשייה משמעותית, כישורי מנהיגות 

זכויות אדם ואנשים עם מוגבלות - היבטים ביקורתיים הפקולטה למשפטים משפטים שנים ג' וד' פרופ' נטע זיו
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • חונכות וליווי
 • ג'
 • תאום גמיש
מגלים את הים הפקולטה למדעי החיים, המחלקה לזאולוגיה ד"ר נועה שנקר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ג'

הקורס חסרי חוליות- הבטים מורפולוגים השוואתיים

השתתפות בסדנת היכרות והתאמה - פרטים יימסרו לנרשמים.

واحد (וואחד) על אחד – חוויות חיים אחרות הפקולטה למדעי החברה. החוג לסוציולוגיה ד"ר סמדר שרון ומר שרף חסאן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • ג'
 • תאום גמיש
פיתוח טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות הנדסה ופיזיותרפיה לסטודנטים מכל תחומי ההנדסה ולסטודנטים לפיזיותרפיה פרופ' יורם רייך, ד"ר ג'ייסון פרידמן, גב' נילי ויסרברג ומר יעקב פיינגלרנט
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
היבטים חברתיים של עוני ואי שוויון החוג לסוציולוגיה הרשמה לסטודנטים בחוג לסוציולוגיה בלבד פרופ' חיה שטייר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • א'
 • תאום גמיש

הרשמה לסטודנטים בחוג לסוציולוגיה בלבד

שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות, תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות ותיאוריות באנתרופולוגיה

הקליניקה לפרקטיקת מדיניות בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל עבודה סוציאלית דר' ליה לוין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • א'-ה'
אוניברסיטה בעם הקורס ניתן במסגרת החטיבה השלישית (קורסי בחירה לתלמידי תואר ראשון) הגב' קרין שטרן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • פעילות
 • א'
 • א'-ה'
מעגלים החוג לריפוי בעיסוק שנה א' בריפוי בעיסוק גב' עינת אולינקי
 • צרכים מיוחדים
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ד'
 • תאום גמיש
דרך מזרח אסיה תלמידי פילוסופיה ומזרח אסיה. תלמידים אחרים באישור החוג בו הם לומדים פרופ' גליה פת-שמיר
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
 • ב'
 • ו'
 • תאום גמיש
XLS
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive