ד"ר רונית רותם

ד"ר רונית רותם

 

פקולטה: רפואה

 

פרטי קשרronitr@tauex.tau.ac.il  03- 6406095 :

בנימה אישית, מה חשוב לך לקדם?

מיצוי הפוטנציאל האישי, הרחבת זוויות ראיה על הקשרים בין מידע מדיסציפלינות שונות שיגבירו צמיחה והעצמה אישית, שיח חברתי המעודד אמפטיה וראיית האחר מתוך ערבות הדדית.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive