קורסים משלבי עשייה

שם הקורסמיין בסדר יורד פקולטה/ביה"ס למי זה מתאים? מרצה נושא הקורס סוג פעילות חברתית יום לימודים ימי פעילות חברתית דרישות קדם
שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? לא פעיל בשנה זו בית הספר לרפואה, רפואת שיניים, בית הספר להנדסה מכנית, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, בית הספר לעבודה סוציאלית, תכנית אופקים, התכנית ללימודי מגדר, התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, בית הספר לחינוך; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרה ד"ר עודד מקדוסי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'

הפעילות המעשית דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לבני נוער.

Applied Anthropology in the Reality of Immigration and Aliya לא פעיל בשנה זו TAU International ד"ר בלה קובנר
 • ב'
 • ד'
 • תאום גמיש
The Ultraorthodox in Israeli Society: Differentiation vs. Integration לא פעיל בשנה זו TAU International ד"ר סימה זלצברג בלאק
 • דמוקרטיה
 • רב שיח ודיאלוג
 • חונכות וליווי
 • ב'
UX - סדנה יישומית - ממחקר למוצר החוג לתקשורת החוג לתקשורת ד"ר גילוץ שלומית
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • פיתוח וחדשנות
 • ג'
 • תאום גמיש
אוניברסיטה בעם מתחברים+ סטודנטים משנה ב' ומעלה בתכניות הלימוד: פסיכולוגיה, משפטים, מנהל עסקים, רפואה ומדעי החיים יהונתן טוקר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • א'
 • ב'
אורח חיים בריא במאה ה-21 מתחברים + הפקולטה למדעי החיים; גיאוגרפיה וסביבת האדם; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; חינוך; עבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; לימודי נשים ומגדר; ביה"ס לקולנוע וטלויזיה; משפטים - חטיבת העשרה ד"ר רונית יעקובוביץ'
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • ד'
 • תאום גמיש
אח גדול, אחים קטנים: מידע אישי בעידן של נתוני עתק? מדעי החברה/ החוג לתקשורת תקשורת; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח - הקבץ תרבות דיגיטלית ד"ר אשורי צבן תמר
 • דמוקרטיה
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש
אי שוויון כלכלי וחברתי בישראל לא פעיל בשנה זו מדעי החברה; לימודי עבודה ד"ר סאמי מיעארי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
אלימות נגד נשים במשפחה – אקטיביזם בשטח מדעי הרוח מדעי החברה/ עבודה סוציאלית, מגדר, משפטים, חינוך, עבודה סוציאלית – שנה ג'; משפטים – שנים ג', ד'; מגדר – שנה ג' ותואר שני. ד"ר דניאלה שבאר-שפירא - ביה"ס לעבודה סוציאלית, פרופ' דפנה הקר - החוג למגדר והפקולטה למשפטים, ד"ר גילי עופר-ביאלר - הפקולטה לרפואה
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • אלימות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש

השתתפות מקבילה בקורס אלימות נגד נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסציפלינרית (מספר קורס 1110375201) המתקיים ביום ד בין 16:00-18:00  ומשקלו 2 ש"ס.

אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל לא פעיל בשנה זו לימודי אפריקה, סוציולוגיה ד"ר רוית תלמי כהן
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • א'
 • תאום גמיש
ארכאולוגיה בקהילה: בעקבות מלאכות מסורתיות לא פעיל בשנה זו מדעי הרוח/ ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום ד"ר עידו קוך
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ג'
 • תאום גמיש
אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית לא פעיל בשנה זו הפקולטה למדעי החיים; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; התכנית ללימודי מגדר ד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית - סמסטר א' לא פעיל בשנה זו הפקולטה למדעי החיים; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; התכנית ללימודי מגדר ד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ב'
 • תאום גמיש
ביואתיקה בעידן הקורונה לא פעיל בשנה זו פסיכולוגיה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; חינוך; עבודה סוציאלית; מגדר ד"ר דניאל משורי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • א'
 • תאום גמיש
בית ושייכות בעולם גלובלי: מתיאוריה לעשייה חברתית לא פעיל בשנה זו החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; ביה"ס לעבודה סוציאלית; מדעי החברה - חטיבת העשרה; רפואה; רפואת שיניים; משפטים - חטיבת העשרה; הנדסה מכנית; החוג למקרא ד"ר דלית בלוך
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • א'
 • תאום גמיש
בית משיר: מוזיקה, משפחה ופעולה חברתית לא פעיל בשנה זו תואר שני (פתוח לתואר ראשון באישור מרצה)
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • תאום גמיש
במרחק נגיעה. סדנה להנגשת אמנות אסלאמית לעיוורים לא פעיל בשנה זו כל החוגים ובתי הספר בפקולטה לאמנות ; החוג ללימודי ערבית ואסלאם ד"ר קרן צדפי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • פיתוח וחדשנות
 • ה'
 • תאום גמיש
בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל לא פעיל בשנה זו רפואה; רפואת שיניים; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; החוג לחינוך; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה; התכנית ללימודי מגדר; ביה"ס להנדסה מכנית; הפקולטה למשפטים (בהיקף 2 ש"ס) ד"ר שרה זלצברג
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • ד'
 • תאום גמיש
גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה מתחברים + התכנית ללימודי נשים ומגדר; התכנית הרב תחומית באומנויות, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פסיכולוגיה; חינוך; עבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה – חטיבת העשרה, התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, ביה"ס לקולנוע וטלויזיה, הפקולטה למשפטים - קורס בחירה, מדעי המדינה ד"ר עופר נורדהיימר נור
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • אלימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • תאום גמיש
גזענות והמאבק בה: מתיאוריה למעשה לא פעיל בשנה זו רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע מר שרף חסאן
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
דלתות מסתובבות: שאלות של מוסר וצדק חלוקתי מתחברים+ התכנית הרב-תחומית למדעי הרוח; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; החוג לחינוך; החוג לניהול; עבודה סוציאלית; הפקולטה למשפטים; למדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; התכנית ללימודי מגדר; פילוסופיה, מדעי המדינה, ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה, התכנית הרב תחומי באומנויות ד"ר יקותיאל שוהם
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • ג'
 • תאום גמיש
דרום ת"א כמרחב של חיים ביחד לא פעיל בשנה זו עו"ד ד"ר ערן צין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
דרך לא פעיל בשנה זו פרופ' גליה פת-שמיר
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • חברה אזרחית
 • הדרכה והנחייה
 • פעילות
האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה לא פעיל בשנה זו חטיבת היזמות - מדעי הרוח ומדעי החברה; רפואה; רפו"ש; פסיכולוגיה; הנדסה מכנית; משפטים - העשרה+אשכול משפט וטכנולוגיה; מדעי החברה - חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; התכנית הרב-תחומית באמנויות; החוג לחינוך; ניהול; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ד"ר רונית פוריאן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי לא פעיל בשנה זו הקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון בתכנית ללימודי נשים ומגדר החל מהשנה השנייה ללימודי גב' בן-אליהו הדס, ד"ר לרר זאב
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • התמחות והתנסות
 • תאום גמיש

 

 

 

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת לא פעיל בשנה זו פרופ' סיגל אלון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
הוראת מדעי המחשב בקהילה מדעים מדויקים / מדעי המחשב סטודנטים למדעי המחשב שנים ב'-ד' פרופ' עמירם יהודאי
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'

מבוא מורחב למדעי המחשב.
 

                

הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית ובתקציבים לא פעיל בשנה זו ד"ר יעל חסון
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
היבטים חברתיים של עוני ואי שוויון לא פעיל בשנה זו פרופ' חיה שטייר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
היבטים פסיכולוגיים של אי שוויון חברתי: מהמעבדה ל"עולם האמיתי" לא פעיל בשנה זו מדעי החברה / פסיכולוגיה - שנה ג בלבד פרופ' נורית שנבל
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • אלימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • ד'
 • תאום גמיש
היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית לא פעיל בשנה זו מדעי הרוח / היסטוריה כללית; היסטוריה של עם ישראל; היסטוריה של המזרח התיכון; החוג ללימודי מזרח אסיה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; ניתן לבקש הכרה כקורס בחירה גם מחוגים נוספים פרופ' איריס רחמימוב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ד'
 • תאום גמיש
המחקר והביקורת הוידאוגרפיים לא פעיל בשנה זו בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה מר אריאל אבישר
 • תאום גמיש
המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח פתרונות לאתגרי הקיימות לא פעיל בשנה זו מדעי החברה - חטיבת העשרה, פסיכולוגיה, ניהול, הפקולטה למדעי החיים. ד"ר ורד בלאס
 • סביבה וקיימות
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
הנדסה מסקראטצ' - Engineering from Scratch לא פעיל בשנה זו הנדסה/ הנדסת תעשייה וניהול רפאל שוכהנדלר, מלווה אקדמי: ד"ר גורן גורדון
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • א'
 • ו'

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית יתקיים מפגש הכרות והתאמה.

העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במרחב האורבני לא פעיל בשנה זו רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים-חטיבת העשרה; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לחינוך; החוג לניהול; הפקולטה למדעי החברה-חטיבת העשרה; ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה; ביה"ס להנדסה מכנית; החוג לגיאוגרפיה; התכנית הרב תחומית באמנויות ד"ר תמר (תמי) גיטליץ
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • קשישים וניצולי שואה
 • רב שיח ודיאלוג
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנשים העובדים בהם לא פעיל בשנה זו ד"ר עתליה תובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
הקוביה הלבנה ואקטיביזם קהילתי אומנויות/תולדות האומנות - תכנית המצטיינים סטודנטים בתכנית המצטיינים בחוג לתולדות האמנות ד"ר רונה סלע
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
הקליניקה לזכויות אדם משפטים (קליניקה, הרשמה בפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אייל גרוס
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר שי ווזנר וד"ר אלקנה לייסט
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

קורס דיני עונשין, לימוד במקביל: דיון פלילי, דיני ראיות.

 

הקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' ז'וזה ברונר ופרופ' דפנה הקר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • קשישים וניצולי שואה
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

הקליניקה לזכויות עובדים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר הילה שמיר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

לימוד במקביל: קורס דיני עבודה.

 

הקליניקה לזכויות פליטים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' ד"ר ליבנת יובל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

הקליניקה לצדק סביבתי ולהגנה על זכויות בעלי חיים משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' איסי רוזן צבי
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • סביבה וקיימות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

 

 

 

הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית מדעי החברה / בית הספר לעבודה סוציאלית בית הספר לעבודה סוציאלית ד"ר ליה לוין
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • א'-ה'
הקליניקה לתובענות ייצוגיות משפטים (קליניקה, הרשמה דרך הפקולטה) תלמידי משפטים שנים ב'-ג' פרופ' אלון קלמנט
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

תנאי חובה לתלמידי הקליניקה – השתתפות בשלושה ימי הכשרה לפני תחילת סמסטר א'

 

 

התכנית לדיור, קהילה ומשפט לא פעיל בשנה זו מוכר כחובות כלים שלובים, קורס מערבי (חינוך) פרופ' נטע זיו
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה

מיועד לתלמידי משפטים בלבד (בשנים ב+ג)

התכנית לכלכלנים חברתיים פכ"מ; מחוגים אחרים - מסיימי מיקרו ומקרו כלכלה בכפוף לאישור סטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ. תלמידים מחוגים אחרים שלמדו קורסי מקרו ומיקרו כלכלה בכפוף לאישור החוג. דפנה ליאל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • קידום מדיניות ולובי
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש

התוכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות הלומדים פכ"מ בשנים ב' וג'. סטודנטים בחוג לכלכלה במסלול דו-חוגי בכפוף לאישור החוג ובמדיניות ציבורית לתואר שני בכפוף לאישור החוג.
על הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ועניין בנושאים חברתיים-כלכליים וכן שאיפה לפתח קריירה משמעותית שתשפיע על צביונה של החברה בישראל.

 

 

התנהגות פוליטית בישראל מדעי החברה / מדע המדינה, ממשל ויחב"ל מדע המדינה, ממשל ויחב"ל ד"ר רונן מנדלקרן
 • דמוקרטיה
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
 • תאום גמיש
זכויות אדם לא פעיל בשנה זו סטודנטים למשפטים עו"ד הישאם שביטה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • הדרה חברתית
 • גזענות
 • זכויות אדם
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • תאום גמיש
זכויות אדם ואנשים עם מוגבלות - היבטים ביקורתיים לא פעיל בשנה זו משפטים שנים ג' וד' פרופ' נטע זיו
 • הדרה חברתית
 • צרכים מיוחדים
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • חונכות וליווי
חדשנות חברתית-פיננסית-עסקית לא פעיל בשנה זו החל משנה ב' תואר ראשון בניהול וכן לסטודנטים שנה ב בחוגים לרפואה, משפטים, מדעי המוח, מדעי המחשב, פסיכולוגיה והנדסה ד"ר יפעת ראובני
 • צדק חברתי וכלכלי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
חיסונים - כורח המציאות לא פעיל בשנה זו מדעי החיים / ביולוגיה - שנה ג' פרופ' ג'וני גרשוני
 • שקיפות
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • ה'
 • תאום גמיש

קורס וירולוגיה ואימונולוגיה

יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה לא פעיל בשנה זו רפואה; מדעי הרוח (תוכניות נבחרות); קולנוע פרופ' אמל ג'מאל
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • תאום גמיש
יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות לא פעיל בשנה זו התכנית הרב-תחומית באמנויות; לימודי נשים ומגדר; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; מדעי החברה - חטיבת העשרה; משפטים - העשרה; קולנוע; רפואה; פסיכולוגיה; מידיניות ציבורית ד"ר ורד בלאס, ד"ר רם פישמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
יזמות לשינוי חברתי לא פעיל בשנה זו מר ארז רואימי
 • צעירים ומנהיגות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות מתחברים + הפקולטה למדעי החיים; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; חינוך; עבודה סוציאלית; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה ; התכנית ללימודי נשים ומגדר; ביה"ס לקולנוע וטלויזיה; מדעי המדינה, הפקולטה למשפטים - חטיבת העשרה ד"ר טל קוגמן
 • צעירים ומנהיגות
 • חינוך
 • אלימות
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש

סטודנטים בשנה ב' ומעלה

כלכלה משתפת לא פעיל בשנה זו משפטים תואר שני ד"ר יעקב (קובי) קסטיאל
 • צדק חברתי וכלכלי
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ג'
 • תאום גמיש
כלכלה פוליטית לא פעיל בשנה זו הפקולטה למדעי החברה/מדע המדינה ד"ר טל שדה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • כתיבה ומידע
 • ד'
 • תאום גמיש
לוגיסטיקה הומניטרית לא פעיל בשנה זו המגמה להנדסת תעשייה וניהול; החוג לניהול, הפקולטה להנדסה/ המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פרופ' מיכל צור
 • צדק חברתי וכלכלי
 • אי-שיוויון
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • ב'
 • תאום גמיש

היכרות בסיסית עם מודלים בחקר ביצועים

ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית לא פעיל בשנה זו מדעי הרוח – חינוך; התכנית ללימודי אפריקה; התכנית ללימודי מגדר; מדעי החברה – חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; רפואה; רפואת שיניים; עבודה סוציאלית; משפטים – חטיבת העשרה; הנדסה מכנית; פסיכולוגיה. ד"ר רוית תלמי כהן
 • מיצוי זכויות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • תכנון ואסטרטגיה
 • שירותים וסיוע
 • א'
 • תאום גמיש
למה יש רק מארי קירי אחת? פילוסופיה, פמיניזם ומדע לא פעיל בשנה זו התוכנית ללימודי נשים ומגדר; פילוסופיה גב' מאיה רומן (ליווי אקדמי: פרופ' יוסי שוורץ)
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • הדרה חברתית
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • פעילות
 • ג'
 • תאום גמיש
לשנות עולם לא פעיל בשנה זו סטודנטים לרפואה בשנה א' ללימודים. ד"ר רותי מרגלית (פרופסור חבר אורח), עוזר הוראה: B.S.c חן רביב
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • שינוי חברתי
 • חונכות וליווי
 • יזמות חברתית
 • מנהיגות והובלה
מבוא להנדסת סביבה הנדסה/הנדסה מכנית הנדסה מכנית; משלבי הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ, הנדסת תעשייה וניהול פרופ' הדס ממן שטינדל
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ב'
 • תאום גמיש
מבוא לעסקים חברתיים ויזמות עסקית חברתית ניהול ניהול, תואר שני ג'קי גורן רוזנבלום
 • צדק חברתי וכלכלי
 • חברה אזרחית
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • ב'
 • תאום גמיש

ניהול השיווק ויסודות האסטרטגיה בציון ממוצע משוקלל 78;  עקרונות הייעוץ העסקי   (למי שמעוניין בחלק השני הישומי.)

מגלים את הים מדעי החיים / זואולוגיה מדעי החיים פרופ' נועה שנקר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • ב'
 • ו'

דרישות הקדם הם השתתפות בקורס זואולוגיה ובסדנת התאמה שתתקיים לפני פתיחת סמסטר ב'. עדיפות תינתן לבוגרי הקורס 'חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים ' ו'ביולוגיה ימית'.

מדיניות דיור - סמינר יישומי לא פעיל בשנה זו התכנית למדיניות ציבורית ד"ר חננאל רוית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • הדרה חברתית
 • שירותים וסיוע
 • ה'
 • תאום גמיש
מחקר, שמירת טבע וחינוך בגני חיות מדעי החיים; פקולטות אחרות - מותנה בראיון אישי תלמידי מדעי החיים, אך אפשרי גם לתלמידים מפקולטות אחרות לאחר ראיון עם צוות הקורס. פרופ' נגה קורנפלד שור
 • סביבה וקיימות
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
 • א'
 • ד'
 • תאום גמיש
מי מפחד ממחלות נפש? מתחברים+ גיאוגרפיה וסביבת האדם; פסיכולוגיה; עבודה סוציאלית; החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה; לימודי נשים ומגדר; הפקולטה למשפטים - חטיבת העשרה, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; ביה"ס לחינוך, ביה"ס לקולנוע וטלויזיה; מדעי החברה - חטיבת העשרה ד"ר דורית רדליך עמירב
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • ב'
 • תאום גמיש

השתתפות במפגש אוריינטציה ב-zoom

מים וסביבה לא פעיל בשנה זו פרופ' דרור אבישר
 • סביבה וקיימות
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • קידום מדיניות ולובי
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
מניעים.ות שינוי? יזמים חברתיים בישראל - סמסטר א' מתחברים + ניהול; חטיבת היזמות; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; חינוך; עבודה סוציאלית; מדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; התכנית ללימודי נשים ומגדר; ביה"ס לקולנוע וטלויזיה; מדעי המדינה, משפטים - חטיבת העשרה, מדעי המחשב ד"ר רוית תלמי כהן
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ג'
 • תאום גמיש
מניעים.ות שינוי? יזמים חברתיים בישראל - סמסטר ב' מתחברים + ניהול; חטיבת היזמות; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה; חינוך; עבודה סוציאלית; מדעי החברה - חטיבת העשרה; פסיכולוגיה; התכנית ללימודי נשים ומגדר; ביה"ס לקולנוע וטלויזיה, מדעי המדינה, משפטים - חטיבת העשרה, מדעי המחשב ד"ר רוית תלמי כהן
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
מנפצי המיתוסים: התיאוריה והפרקטיקה של שימוש בז׳אנרים בידוריים לא פעיל בשנה זו החוג לתקשורת פרופ׳ שירה דביר-גבירצמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • שקיפות
 • כתיבה ומידע
 • ה'
 • תאום גמיש
מסלולי התחדשות עירונית לא פעיל בשנה זו פרופ' טלי חתוקה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • ג'
 • תאום גמיש

שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם. 

מעבדה עם הפנים לקהילה: ביו-רפואה הנדסה / הנדסה ביו-רפואית שנה ב' במחלקה להנדסה ביו-רפואית ד"ר נועם בן אליעזר
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה

הפעילות המעשית דורשת יכולת עמידה מול קהל ועל הסטודנטים/יות להיות בעלי/ות אוריינטציה חברתית ואהבה לילדים (בית ספר יסודי) .

מעבדות פיזיקה - עם הפנים לקהילה לא פעיל בשנה זו שנה ג' בתואר הראשון בפיזיקה פרופ' סוכובסקי חיים
 • כתיבה ומידע
 • תאום גמיש
מעגלים - פרויקט מעורבות חברתית בחוג לריפוי בעיסוק רפואה / ריפוי בעיסוק שנה א' בריפוי בעיסוק גב' עינת אולינקי
 • הדרה חברתית
 • חונכות וליווי
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
מעורבות אזרחית – ידע, עמדה והשפעה לא פעיל בשנה זו רפואה; רפואת שיניים; הפקולטה למשפטים: תואר שני מסלול עיוני - קורסי בחירה, תואר ראשון - חטיבת העשרה; התכנית הרב תחומית במדעי הרוח; התכנית הרב-תחומית באמנויות; החוג לחינוך; הפקולטה למדעי החברה - חטיבת העשרה; בית הספר למדעי הפסיכולוגיה; ביה"ס להנדסה מכנית ד"ר ירון כהן צמח
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • כתיבה ומידע
 • קידום מדיניות ולובי
 • ד'
 • תאום גמיש
נושאים נבחרים באקלים - סמינריון לא פעיל בשנה זו פרופ' סערוני הדסה
 • סביבה וקיימות
 • כתיבה ומידע
 • ב'
 • תאום גמיש

מבוא לאקלים ובעיות הסובב

ננו לוויינים – בין חינוך למדעים למהפכת החלל הנדסה תלמידי הנדסה (מכלל בתי הספר והמחלקות) בשנים ג'-ד', בעלי ממוצע 85 ומעלה ותלמידי גיאופיזיקה משנה ב' ומעלה. פרופ' חיים סוכובסקי, פרופ' קולין פרייס
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ב'
 • ו'

תלמידי שנה ג' ו-ד' מהפקולטה להנדסה בעלי ממוצע של 85 ומעלה (תישקל מועמדותם של סטודנטים בעלי ממוצע נמוך מ-85 שמעוניינים להשתתף בקורס, באישור ראש המגמה).

תלמידי שנה ב' ומעלה בגיאופיזיקה (בעלי בגרות 5 יח"ל בפיזיקה)

בעלי אוריינטציה חברתית, יכולת הדרכה ואהבה לבני נוער. 

עמידה במפגש היכרות והתאמה

נתיבים לרפואה לא פעיל בשנה זו רפואה ותלמידי המדרשה פרופ' אילן צרפתי
 • צעירים ומנהיגות
 • אי-שיוויון
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
סביבה וקיימות: הדור הבא מתחברים + הפקולטה למדעי החיים; גיאוגרפיה וסביבת האדם; חינוך; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; פסיכולוגיה; ניהול; התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח; עבודה סוציאלית; מדעי החברה – חטיבת העשרה; לימודי נשים ומגדר; ביה"ס לקולנוע וטלויזיה; פילוסופיה; משפטים - חטיבת העשרה פרופ' אביגדור אבלסון
 • סביבה וקיימות
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • ו'
סוגיות חברתיות, סביבתיות ופוליטיות בתכנון לא פעיל בשנה זו שנה ה' באדריכלות ד"ר אדר' טליה מרגלית
 • צדק חברתי וכלכלי
 • מיצוי זכויות
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • תאום גמיש
סמינר ארטיביזם: משחקים שינוי חברתי לא פעיל בשנה זו הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון ד"ר חן אלון
 • אזרחות
 • חברה אזרחית
 • שינוי חברתי
 • פעילות
 • ה'
 • תאום גמיש
סמינר המעבדה לסטטיסטיקה לא פעיל בשנה זו תואר שני - סטודנטים לסטטיסטיקה וחקר ביצועים ; מדעים מדויקים/ בית הספר למדעי המתמטיקה/ החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים פרופ' דניאל יקותיאל
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
 • ג'
 • תאום גמיש
סמינר קידום בריאות לא פעיל בשנה זו פיזיותרפיה שנה ד' גב' נגה גל
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • שירותים וסיוע
עבודה ורווחה במאה ה- 21 לא פעיל בשנה זו ד"ר לילך לוריא
 • זכויות אדם
 • חברה אזרחית
 • התמחות והתנסות

דיני עבודה, מבוא ליחסי עבודה.

עיצוב בחמישה קולות - איך מתכננים מרחב בצוות רב-מקצועי לא פעיל בשנה זו אדריכלות; התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה, ריפוי בעיסוק, הנדסה מכנית ועבודה סוציאלית עודד במבי פרידמן, פרופ' יורם רייך, פרופ' נאוה רצון, אדריכל מוריס שפירו (לפי סדר א"ב)
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • צרכים מיוחדים
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • ד'
 • תאום גמיש
פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה לא פעיל בשנה זו ד"ר כהן ינרוג'ק חי איתן
 • חברה אזרחית
 • פעילות
 • התמחות והתנסות
פיזיותרפיה חברתית: בשירות קשישים החיים בעוני (סמינריון מחקרי משלב עשייה חברתית) לא פעיל בשנה זו פיזיותרפיה שנה ד' גב' מירב בר יואב
 • הדרה חברתית
 • קשישים וניצולי שואה
 • הדרכה והנחייה
 • התמחות והתנסות
 • שירותים וסיוע
 • תאום גמיש
פיתוח טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות - תכנית חקר ומעורבות חברתית הפקולטה להנדסה – פרויקט גמר שנה ד פרויקט גמר לתלמידי: הנדסה ביו רפואית, הנדסה מכנית, הנדסת חשמל וסמינר מחקרי לסטודנטים/ות לפיזיותרפיה פרופ' יורם רייך, ד"ר ג'ייסון פרידמן, נילי ויסברג, שמחה ליבוביץ, שיר בהירי, אורן בוך
 • צרכים מיוחדים
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ד'
 • תאום גמיש
פרויקט מיוחד בהנדסה מכנית המקדם מטרות חברתיות/סביבתיות הנדסה/ הנדסה מכנית הנדסה מכנית סגל בית הספר להנדסה מכנית
 • סביבה וקיימות
 • חברה אזרחית
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • תאום גמיש
 • תאום גמיש

פתוח בפני: תלמידים בשנים ב-ד בביה"ס להנדסה מכנית המעוניינים לפתח פרויקט או להשתתף בפרויקט הנדסי - יישומי קיים המקדם מטרות חברתיות ו.או סביבתיות. סטודנטים יכולים להשתתף בפרויקט אחד בלבד במהלך התואר. 

פרויקט נובה: יעוץ עסקי/ניהולי בארגונים חברתיים לא פעיל בשנה זו ד"ר ענבל אבו
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פעילות
 • פיתוח וחדשנות
 • שירותים וסיוע
 • שיווק חברתי
פרויקט תיאטרון בקהילה הפקולטה לאומנויות, החוג לאומנות התאטרון סטודנטים בחוג לאמנות התיאטרון ד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ב'
 • ב'
פרויקט תיעודי חברתי לא פעיל בשנה זו מר טאוזינגר אמיר
 • תאום גמיש
קולות הכרך לא פעיל בשנה זו אמנויות / מוסיקה ד"ר עופר גזית
 • הדרה חברתית
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • שיווק חברתי
 • א'
 • תאום גמיש
קולות הכרך: הקשבה והתערבות באזורי שוליים עירוניים לא פעיל בשנה זו אמנויות / אדריכלות ד"ר טליה מרגלית
 • הדרה חברתית
 • פעילות
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש
קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות: מתיאוריה ליישום בשטח רפואה/ בריאות הציבור סטודנטים לתואר שני בבית הספר לבריאות הציבור ד"ר רחלי וולף מירון
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • כתיבה ומידע
 • הדרכה והנחייה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ד'
 • תאום גמיש

ראיון טלפוני לאחר הרישום

קליניקה עסקית: ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים ניהול תלמידי שנה ג' בפקולטה לניהול, משפטים, פכ"מ ד"ר יאיר פרידמן
 • צדק חברתי וכלכלי
 • תכנון ואסטרטגיה
 • פיתוח וחדשנות
 • א'
 • תאום גמיש

יתקבלו סטודנטים שנה ג' עם ממוצע משוקלל 80 לפחות בקורסי החובה ובכפוף למיון.

רפואת קצה - היבטים רפואיים ופסיכו-סוציאליים בטיפול באוכלוסיות קצה בישראל רפואה רפואה שנה א' ד"ר דורון עמוסי, ד"ר ניר מילר
 • מיצוי זכויות
 • הדרה חברתית
 • זכויות אדם
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • חונכות וליווי
 • ג'
 • תאום גמיש
שיווק חברתי לקידום נושאים חברתיים: כיצד לרתום חשיבה שיווקית לטובת הציבור מדעי החברה/ תקשורת החוג לתקשורת ; החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה פרופ' נורית גוטמן
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • חברה אזרחית
 • מגזר שלישי
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • התמחות והתנסות
 • שיווק חברתי
 • ג'
תיאטרון בלמידה משותפת: חלום ליל קיץ לא פעיל בשנה זו אמנויות/ תיאטרון ד"ר שרון אהרונסון להבי
 • קשישים וניצולי שואה
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • הדרכה והנחייה
 • ד'
 • ד'

תיאטרון סטודנטים שנה ב'

תיאטרון ככלי לשינוי חברתי לא פעיל בשנה זו סטודנטים בחוג לאמנות התיאטרון ד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ה'
תיאטרון, חברה, קהילה לא פעיל בשנה זו סטודנטים בחוג לאמנות התיאטרון ד"ר חן אלון
 • צעירים ומנהיגות
 • הדרה חברתית
 • חברה אזרחית
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • א'
תיכון ועיצוב תהליכי חדשנות - תיאוריה והתנסות לא פעיל בשנה זו הפקולטה לניהול / MBA עם התמחות בניהול טכנולוגיה פרופ' יורם רייך
 • אזרחות
 • צעירים ומנהיגות
 • סביבה וקיימות
 • תכנון ואסטרטגיה
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • מנהיגות והובלה
 • ו'
 • תאום גמיש
תכן הנדסי: מבוא ושיטות הנדסה הנדסה מכנית, הנדסת תעשייה, תואר שני בהנדסה מכנית פרופ' יורם רייך
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ג'
 • תאום גמיש
 1. אלגברה לינארית 0509-1824 – מרחבים וקטוריים, ערכים עצמיים
 2. חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב' 0509-1847 – חשבון דיפרנציאלי במספר משתנים כולל כופלי לגרנג'
 3. Matlab ברמה בסיסית - ניתן ללמוד עצמאית

(בקשות מיוחדות לגבי דרישות קדם ניתן להפנות למרצה הקורס)

תכן הנדסי: מבוא ושיטות - להנדסה ביו רפואית (סמס' א') הנדסה הנדסה ביו-רפואית בשנים ג' וד' פרופ' רן גלעד-בכרך
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ה'
 • תאום גמיש
 • תכנות 0509.1821
 • סטטיסטיקה 0555.2240
 • הסתברות 0555.1140
תכן הנדסי: מבוא ושיטות - להנדסה ביו רפואית (סמס' ב') הנדסה הנדסה ביו-רפואית בשנים ג' וד' פרופ' רן גלעד-בכרך
 • יזמות חברתית
 • פיתוח וחדשנות
 • התמחות והתנסות
 • ב'
 • ה'
 • תאום גמיש
 • תכנות 0509.1821
 • סטטיסטיקה 0555.2240
 • הסתברות 0555.1140
תכנון עם קהילות: עבר, הווה, עתיד לא פעיל בשנה זו פרופ' טובי פנסטר
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • שקיפות
 • אזרחות
 • אי-שיוויון
 • הדרה חברתית
 • מגזר שלישי
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • כתיבה ומידע
 • תכנון ואסטרטגיה
 • ב'
תפיסות לאומיות של זהות בספרות המקרא לא פעיל בשנה זו מקרא, סוציולוגיה פרופ' דלית רום שילוני / ד"ר אנסטסיה גורודזייסקי
 • אזרחות
 • גזענות
 • חינוך
 • הדרכה והנחייה
 • ג'
 • תאום גמיש
واحد (וואחד) על אחד – חוויות חיים אחרות הפקולטה למדעי החברה לימודי נשים ומגדר, לימודי הערבית והאסלאם, התכנית הרב תחומית במדעי הרוח, חינוך, מדעי המדינה, לימודי עבודה, פסיכולוגיה, תקשורת, משפטים ד"ר סמדר שרון, מיסלון דלאשה
 • צדק חברתי וכלכלי
 • דמוקרטיה
 • אזרחות
 • גזענות
 • רב שיח ודיאלוג
 • שינוי חברתי
 • ג'
 • תאום גמיש
XLS
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>